המאגר התורני

גמרא: בבא בתרא טו עא

המאמרים באתר מבוססים על כללי לימוד המופיעים במדור הכללים. מאמר זה מבוסס על הכלל “שתיק רב”. הגמרא במסכת בבא בתרא דנה בסדר ספרי התנ”ך ובכותבי הספרים. בין השאר נאמר שם בברייתא (י”ד ע”ב): “יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה”. ומפרש רש”י: “ושמונה פסוקים – מן וימת משה עד סוף […]
בבא בתרא ט”ו (ע”א): דוד כתב ספר תהלים על ידי עשרה זקנים וליחשוב נמי איתן האזרחי אמר רב איתן האזרחי זה הוא אברהם כתיב הכא איתן האזרחי וכתיב התם מי העיר ממזרח צדק (ישעיה מ”א). הפסוק “מי העיר ממזרח צדק” נדרש על אברהם בגמ’ סנהדרין ק”ח (ע”ב) וכתב שם […]
בבא בתרא ט”ו (ע”א): והאמר רב הימן זה משה כתיב הכא הימן וכתיב התם בכל ביתי נאמן הוא תרי הימן הוו. ועי’ ברש”י שהימן של תהילים אינו משה, ורק הימן הנזכר במלכים בענין חכמתו של שלמה הוא משה. שמו של משה, הימן, מבטא גודל אמונתו ונאמנותו. דווקא אצל משה […]
בבא בתרא ט”ו (ע”א): דא”ר לוי בר לחמא איוב בימי משה היה כתיב הכא מי יתן אפוא ויכתבון מלי וכתיב התם ובמה יודע אפוא ואימא בימי יצחק דכתיב מי אפוא הוא הצד ציד ואימא בימי יעקב דכתיב אם כן אפוא זאת עשו ואימא בימי יוסף דכתיב איפה הם רועים […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים

דילוג לתוכן