י"ג מידות >> כלל ופרט וכלל

בבא מציעא נ"ז – לימוד מכלל ופרט וכלל

בבא מציעא נ"ו (ע"א): משנה אלו דברים שאין להם אונאה העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות אין להן תשלומי כפל ולא תשלומי ארבעה וחמשה שומר חנם אינו נשבע ונושא שכר אינו משלם וכו' ובגמ' נ"ז (ע"ב): אין בהן תשלומי כפל (וכו'): מנהני מילי דתנו רבנן "על כל דבר פשע" – כלל "על שור על חמור על שה על שלמה" – פרט "על כל אבדה אשר יאמר" – חזר וכלל, כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש דבר […]


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים

דילוג לתוכן