י"ג מידות

ירושלמי ראש השנה פ"ד (ה"ח) – סדור שנחלק ודבר שהוא מיוחד במקומו

הדוגמה המובאת כאן היא דוגמה לקשר בין הדין הנלמד למידה שאיננה מי"ג מידות. לחץ כאן לדוגמאות נוספות. בירושלמי ר"ה פ"ד ה"ח דנים במקור שהתקיעות במוספין ובתוך הדברים דרשו: ר' לעזר בי ר' יוסה בשם ר' יוסי בר קצרתא בכל הקרבנות כתיב "והקרבתם" וכאן כתיב "ועשיתם" אמר להן הקב"ה מכיון שנכנסתם לדין לפני בראש השנה ויצאתם בשלום מעלה אני עליכם כאילו נבראתם בריה חדשה. עי' במפרשים שדרשו עפ"י מדה "סדור שנחלק" ו"דבר שהוא מיוחד במקומו". יום תרועה יהיה לכם ועשיתם עלה […]


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים

דילוג לתוכן