המאגר התורני

גמרא: מנחות צג עב

הקשר בין הדין הנלמד למידה בנין אב מבואר בלימוד זה ע”פ ביאור האר”י. הגמרא במנחות צ”ג ע”ב אומרת ביחס לסמיכה על הבהמה בקרבנות: ובשתי ידים: מנא הני מילי אמר ריש לקיש דאמר קרא (ויקרא טז) וסמך אהרן את שתי יָדָו כתיב ידו וכתיב שתי זה בנה אב כל מקום […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים

דילוג לתוכן