י"ג מידות >> כלל ופרט וכלל

עירובין ט”ו – לימוד מכלל ופרט וכלל

אומרת המשנה בעירובין ט”ו (ע”א): בכל עושין לחיין אפילו בדבר שיש בו רוח חיים… וכותבין עליו גיטי נשים ור’ יוסי הגלילי פוסל. והגמ’: מאי טעמא דרבי יוסי הגלילי דתניא (דברים כד) ספר – אין לי אלא ספר, מניין לרבות כל דבר ת”ל (דברים כד) וכתב לה מכל מקום, אם כן מה ת”ל ספר לומר לך מה ספר דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל. ובתוד”ה תלמוד לומר וכתב לה מכל מקום: […]


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים