מוסר

התמודדות עם קשיים ודאגות

התמודדות עם קשיים ודאגות בשיחה זו נעסוק במדרש על פסוק בתהלים, שיש הרבה מה ללמוד ממנו.הפסוק (תהלים ו', ב'): ה' אַל בְּאַפְּךָ תוֹכִיחֵנִי וְאַל בַּחֲמָתְךָ תְיַסְּרֵנִי. וזו לשון המדרש (מדרש תהלים, ו'): אמר ר' אלעזר: למה התוכחות דומות, למלך שכעס על בנו, והיה בידו חרב הנדויית, ונשבע שהיא עוברת על ראש בנו, וכשנתפייס, אמר: אם עברה על ראש בני אין לו חיים ושוב אין לי שיורש מלכותי, ולבטל גזירתי אי אפשר. מה עשה המלך, הכניסה לנרתקה, והעבירה על ראש בנו, […]

תגיות:

מוסר

גם זה יעבור

גם זה יעבור "עבדי הזמן עבדי עבדים הם". מהו הזמן? הזמן הוא כינוי לכל צרכי העולם הזה, הנמצאים תחת ממשלת הזמן.יש מקום להעמיק במושג זה של "עולם הזמן" ומשמעותו אלינו. פסקה נפלאה של הרב קוק זצ"ל עוסקת בענין זה (אורות הקודש ח"ב עמ' שע"ז): שאיפת הנצחהויתנו הזמנית היא ניצוץ אחד מההויה הנצחית, של הוד נצח הנצחים, ואי אפשר להוציא אל הפועל את אוצר הטוב הגנוז בהתוכן של חיי הזמן רק על פי גודל התאמתו לחיי הנצחים.וזאת היא הכרה פנימית שרויה […]

תגיות:

מוסר

צא מהלחץ 3

צא מהלחץ 3 במסגרת סדרת השיחות העוסקת בהתמודדות עם לחץ, חרדה וכדומה, נעסוק בתפקיד שממלאת האמונה בענין זה.הרב קוק זצ"ל כותב1: אדם אובד הוא הכופר, חייו אינם חיים, כיון שאין אידיאל במציאות הכללית, לפי מעמדו הנפשי, שוב אין אפשרות לזיק של אידיאליות פנימית אמיתית שתהיה מושרשת בקרבו, וחיים בלא אידיאל מושרש בעומקם הרי הם גרועים מחיי בהמה. על פי השקפת עולמו של הכופר "אין אידיאל במציאות הכללית" – העולם אינו שואף לקראת תכלית כל שהיא. המציאות כולה מקרית – העולם […]

תגיות:

מוסר

צא מהלחץ 2

צא מהלחץ 2 בהמשך לשיחה הקודמת שעסקה בכעס ובמשמעותו, נמשיך לדון במשברים העוברים על האדם ובדרך ההתמודדות עימם.בספר התניא1 עוסק אדמו"ר הזקן באדם השרוי בצער מסיבות שונות והדברים הבאים מבוססים על הנאמר שם.כאשר אדם שרוי בצער, כשיש דבר שמלחיץ אותו, כשהוא עובר משבר שמעיק עליו – הרי שיש לו הזדמנות לקיים את דברי חז"ל2: אמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר (תהלים ד'): 'רגזו ואל תחטאו'… פירוש הדבר, […]

תגיות:

מוסר

צא מהלחץ 1

צא מהלחץ 1 הגמרא בנדרים1 דנה בגנותה של מדת הכעס: אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל הכועס כל מיני גיהנם שולטין בו, שנאמר: 'והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך', ואין רעה אלא גיהנם, שנאמר: 'כל פעל ה' למענהו וגם רשע ליום רעה', ולא עוד אלא שהתחתוניות שולטות בו, שנאמר: 'ונתן ה' לך שם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפש' – איזהו דבר שמכלה את העינים ומדאיב את הנפש, הוי אומר אלו התחתוניות. עולא במיסקיה לארעא דישראל איתלוו […]

תגיות:


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים

דילוג לתוכן