מוסר

הדרך הנכונה להנות מהעולם

הדרך הנכונה להנות מהעולם הפעם נעסוק במדרש חז"ל שיש הרבה מה ללמוד ממנו (מדרש תהלים מזמור ד'): "שני רשעים שברת". משל לשני בני אדם שהלכו בדרך, אחד צדיק ואחד רשע. מצאו פונדק מלא טוב, אמרו זה לזה: נכנס בפונדק זה ונאכל, כיון שנכנסו ראה הרשע בפונדק ברכות הרבה של דגים וכל דבר, אמר אותו רשע לצדיק: למה אין אנו נותנין מעות ונאכל, אמר ליה הצדיק: וכי היום פתח זה הפונדק, אילו היום פתח היינו בודקין אותו. נכנסו שניהם לפונדק, ישבו […]

תגיות:

מוסר

"שמח בחור בילדותך?!"

"שמח בחור בילדותך"?! הפסוק אומר בקהלת1: שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט. פסוק זה קשה להבנה.האם הכתוב ממליץ לאדם להנות בחייו, ללכת אחרי עיניו וליבו (בניגוד לכתוב2 "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם")? ואם כן, מה פשר סופו של הפסוק, מה מטרת הידיעה שבסופו של דבר יעמוד האדם למשפט על כל מעשיו?חז"ל בגמ'3 נחלקו בהסבר הפסוק: אמר רב הונא מאי דכתיב: "שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך […]

תגיות:


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים

דילוג לתוכן