מוסר

"תפוחי זהב במשכיות כסף" (שיחה לפרשת "ויגש")

"תפוחי זהב במשכיות כסף" נאומו של יהודה המופיע בתחילת פרשת ויגש נדרש בכמה פנים על ידי חכמים, ויש בדרשות אלו כדי להעמידנו על עומקם של דברים. אמרו במדרש1: דבר אחר, "ויגש אליו יהודה", כתיב (משלי כ"ה) "תפוחי זהב במשכיות כסף", תרגם עקילס הגר: חזורין דדהב בגו דיסקרין דכסף. "דבר דבור על אופניו", מה אופן זה מראה פנים מכל צד, כך היו דבריו של יהודה נראים לכל צד בשעה שדבר עם יוסף. יש להבין את המדרש. מה פירוש האמירה שדבריו של […]

תגיות:

מוסר

התורה – חוברת הוראות הפעלה?

התורה – חוברת הוראות הפעלה? ביטוי ידוע הוא: הקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם. מקורו של הביטוי במדרש בזוה"ק1, ושם מאריכים חז"ל בביאור העניין ומשמעותו.מהו פירושו של הביטוי?מובן, שאין הכוונה שהקב"ה ראה שכתוב בתורה "כי יגח שור", ועל פי זה ברא בעולם שור. נראה, שהתורה עליה מדובר כאן איננה התורה בצורה הפשוטה, אלא משמעות אחרת למושג "תורה".חז"ל מביאים לעניין זה משל, ובעיבוד, תוספת והתאמה לזמננו, נאמר משל נוסף.נתבונן בהמצאה כדוגמת האינטרנט2. האם אפשר להגדיר מתי זה התחיל? באיזה רגע קרתה […]

תגיות:

מוסר

עזבנו את נשמת התורה…

שיחת מוסר – אגרת תפ"ג, "עזבנו את נשמת התורה…" פתיחה בעיתות של משבר ומצוקה לעם ישראל, כשמחפשים פתרון למצבנו הקשה, שבים אנו לאגרת של הרב שנכתבה באווירה די דומה, ושם מוצאים אנו הדרכה כיצד להתמודד במצבים אלו.אגרת תפ"ג נכתבה בשנת תרע"ג (-עוד לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה), וכבר אז מתריע הרב על כך שללא "תשובה גדולה" לא נוכל למצוא מזור למכתנו האנושה. (למעונינים באגרת: האגרת מופיעה בסוף המסמך בגלל אורכה). א.הרב מדבר על מכה אנושה ממנה סובל הדור.מהי התרופה הכללית […]

תגיות:


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים

דילוג לתוכן