המאגר התורני

קטגוריה: שבת פרה

פרשת פרה הפרשה פותחת בפסוק – “זאת חקת התורה…”1 -לכאורה היה צריך לכתוב “זאת חקת הפרה“! על כך בא פירושו של רש”י1: זאת חקת התורה – לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה לפיכך כתב בה חקה גזירה היא מלפני ואין […]
פרשת פרה במדרש1 בפירוש הפסוק “זאת חקת הפסח”2, אמרו: דבר אחר “יהי לבי תמים בחקיך”3 – זה חקת הפסח וחקת פרה אדומה, למה? ששניהם דומים זה לזה… ואי אתה יודע איזו חוקה גדולה מזו. משל לב’ מטרונות דומות שהיו מהלכות שתיהן כאחת נראות שוות, מי גדולה מזו אותה שחברתה […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים