מוסר

עבודת המידות מתוך אמונה – ענוה

אמרו בספרים, שמידת הענוה היא שורש לכל המידות הטובות, ומידת הגאוה היא שורש לכל המידות הרעות. ננסה לראות כיצד האמונה היא פתח לענוה, והענוה פתח לאמונה. איסור הגאוה נמנה על ידי חלק מספרי המצוות כמצוה מתרי"ג המצוות. כתב על כך בהרחבה ב"ספר מצוות גדול" לר' משה מקוצי, מבעלי התוספות. בהקדמתו הוא מספר על הדחיפה לכתיבת ספרו: ויהיה כאשר הייתה סבה מן השמים שאסבב בארצות להוכיח גליות ישראל נתתי את פני לסדר בעל פה המצות, כל מצוה ומצוה כמאמרה יסודות המצוה […]


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים