המאגר התורני

קטגוריה: וילך

מצוות י”ז, י”ח – כתיבת ספר תורה מצוה י”ז היא שציוונו שיהיה כל מלך מאומתנו יושב בכסא המלוכה כותב ספר תורה לו לעצמו לא יפרד ממנו, והוא אמרו (דברים י”ז, י”ח): “והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת”. וכבר התבאר כלל משפטי מצוה זו בפרק […]
מצוה ט”ז – הקהל מצוה ט”ז היא שציוונו להקהיל את העם ביום השני של סוכות במוצאי שמיטה ולקרוא קצת פרשיות ממשנה תורה באזניהם והוא אמרו (דברים ל”א, י”ב): “הקהל את העם האנשים וגו’” וזו היא מצות הקהל. ואמרו בקידושין (ל”ד ע”א): “כל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות”, והקשו, […]
בחירה ועדות כפילות בפרשת וילךהשבת נקרא את הפרשה הקצרה ביותר בתורה – בסך הכל שלושים פסוקים. אלא שעד שאנו מתרשמים מקצורה של הפרשה, נראה לנו שניתן היה לקצר יותר: בחלקה הראשון של הפרשה מתואר כיצד משה מחזק את יהושע, כותב את התורה ונותנה לכוהנים בני לוי, מצווה להקהיל את […]
וילך משה וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. רבים מהפרשנים1 התקשו בביטוי “וילך משה”, מהיכן ולאן הלך. עם ישראל נמצא לפני הכניסה לארץ במעבר שבין שתי ההנהגות, הנהגת המדבר והנהגת ארץ ישראל. עד עתה משה מנהיג את דור המדבר, הוא זה שמסר להם את התורה והוביל […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים