המאגר התורני

קטגוריה: פרקי אבות

אני, אתה והרב משנה ו’ יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם.יהושע בן פרחיה אומר:עשה לך רבוקנה לך חברוהווי דן את כל האדם לכף זכות שיטה או ליקוט? המשנה פותחת בהדרכה הנוגעת לחייו הדתיים של האדם: ‘עשה לך רב’.בצורה פשוטה הכוונה לקביעת רב אחד שיורה לאדם בענייני הלכה והדרכות […]
על אורחים ומארחים משנה ה’ יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר: יהי ביתך פתוח לרווחהויהיו עניים בני ביתךואל תרבה שיחה עם האישהבאשתו אמרו, קל וחומר באשת חברומכאן אמרו חכמים: כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה גורם רעה לעצמו ובוטל מדברי תורה וסופו יורש גהנום. מכניס או מקבל? המשנה […]
ביתו של האדם הוא מבצרו! משנה ד: יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם1.יוסי בן יועזר אומר: יהי ביתך בית ועד לחכמים, והוי מתאבק בעפר רגליהם והוי שותה בצמא את דבריהם. הבית והכינוס אנו עוברים לזוגות, כאשר הנשיא תפקידו היה מנהיגותי מול הציבור, כלפי […]
בין “שכר” ל”פרס” משנה ג: אנטיגונוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר: אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס,אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם. פצצה בבית המדרש הרמב”ם ב’הלכות תשובה’ (פרק י’), מנסח את רעיון […]
שתי נקודות מבט משנה ב: שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא היה אומר:על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. שינוי המבט כבר בקריאה ראשונה מערערת משנה זו את כל מבטנו על החיים.במבט ראשוני על העולם, אנו חשים שהעולם עומד על דברים אחרים לגמרי: […]
כנסת הגדולה: בין שכל ורגש (שיעור זה הוא המשך השיעור הקודם – “פרקי אבות: פתגמים או תורת חיים?” על פרק א’, משנה א’) משנה א: משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאיםונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה.הם אמרו שלושה דברים:הוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג […]
פרקי אבות: פתגמים או תורת חיים? משנה א: משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאיםונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה.הם אמרו שלושה דברים:הוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. פתיחת מסכת אבות מסכת אבות חריגה בין שאר המשניות. לעומת ששת הסדרים שעוסקים בהלכה, עוסקת מסכת […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים