י"ג מידות >> גזירה שוה

מכות ה’ (ע”א) – לימוד מגזירה שוה

נאמר במשנה (מכות ה’ ע”א): משלשין בממון ואין משלשין במכות. ועל זה אומרת הגמרא: מנא ה”מ אמר אביי נאמר רשע בחייבי מלקיות ונאמר רשע בחייבי מיתות ב”ד מה להלן אין מיתה למחצה אף כאן אין מלקות למחצה. כבר למדנו גזירה שוה זו של “רשע” “רשע” מפי אביי במסכת סנהדרין דף י’ אליבא דרבי ישמעאל האומר מלקות בעשרים ושלשה. שם נתבאר שענש מלקות לא בא כנקמה, אלא “כאשר ייסר איש את בנו” על מנת לתקנו. ענש מלקות בא לשבור את חיצוניותו […]

תגיות:


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים