המאגר התורני

גמרא: מנחות כז עב

מנחות כ”ז (ע”ב): כדתנא דבי ר”א בן יעקב “אל פני הכפרת קדמה” זה בנה אב כל מקום שנאמר פני אינו אלא פני קדים. וברש”י: זה בנה אב – הקישה אב ומלמד לכל פני שבתורה דקדים הן כי היכי דבהאי פני כתיב קדמה. ובשטמ”ק גורס במקום “הקישה” “הקב”ה” ורשי אומר […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים

דילוג לתוכן