המאגר התורני

רב: הרב מרדכי פרומר

הספר עוסק במבחר עניינים הקשורים לכל חגי ישראל בתורה , בדברי חכמים וימים המיוחדים התחדשו בימינו. ימי הצומות וימי השמחה. לא ספר הלכתי אלא לימוד בעיון של סוגיות נבחרות אשאר המעמיק בהן יזכה לקבל את המועדים מתוך עומק עיון, גדלות והבנה אשר יביאוהו אל המועדים בשמחה ובששון. 25 מועדים […]
הספר עוסק בהבנה בעיון של סוגיות הקשורות לקדושת ארץ ישראל / מלחמות מצווה ורשות / ענייני צבא ומלחמה. אין זה ספר הלכתי אלא ספר העוסק בעיון ובפלפול ב- 50 סוגיות הקשורות למצוות הארץ והצבא, הלוחמים והמלחמות מתוך ראייה תורנית רחבה עמוקה בעיון ובלימוד. מומלץ לעומדים לפני גיוס על מנת […]
הספר מיועד לחפצים לדעת איך ללמוד גמרא בעיון, להבין את דף הגמרא בשיטתיות מתוך חשיבה מושכלת ומובנה ויכולת אנליטית לניתוח דף הגמרא, כמקובל אצל הלומדים בעיון ובסברה את סוגיות התלמוד. בספר מובאות דוגמאות רבות המעשירות את הלומד ונותנות  כלים ללימוד בעיון באופו עצמאי. נסקרת בו שיטת הלמדנות הבריקאית “שיטת […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים

דילוג לתוכן