מועדים >> פסח

קיצור דיני ערב פסח שחל להיות בשבת

קיצור דיני ערב פסח שחל להיות בשבת (הזמנים לפי מעלות שנת ה'תשס"ח) יום חמישי:תענית בכורותהתענית מוקדמת לי"ב ניסן, המשתתף בסעודת מצוה (סעודת ברית מילה סיום מסכת וכדו') נפטר מהתענית.בדיקת חמץאור ליום שישי י"ג ניסן אחר צאת הכוכבים בודקים את החמץ ואחר הבדיקה אומרים את הביטול הנאמר לאחר הבדיקה. יום ששישרפת החמץישאיר חמץ לצורך שתי סעודות השבת והשאר ישרוף. אופן ההתארגנות המומלץ לסעודות השבת עיין לקמן "שבת קודש".ביום ששי שורפים את החמץ שמצא בבדיקה ואת החמץ שאינו זקוק לו לשבת. ישתדל […]


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים

דילוג לתוכן