סדרת רבה אמונתך

רבה אמונתך סדרה שלמה שיעורים במדרש רבה רבה אמונתך קהלת – שני כרכים שיעורים במדרש רבה רבה אמונתך – קהלת א' שיעורים במדרש רבה – פרשה א רבה אמונתך – קהלת ב' – ד' שיעורים במדרש רבה – פרשה ב-ד רבה אמונתך – שיר השירים – שני כרכים שיעורים במדרש רבה רבה אמונתך – שיר השירים א' שיעורים במדרש רבה – פרשה א פסוקים א-ד רבה אמונתך – שיר השירים ב' שיעורים במדרש רבה – פרשה א פסוקים ה-יז רבה […]

דרכי לימוד מדרש

אחד מחידושיה של תורת ארץ ישראל הוא ההתייחסות ללימוד אמונה (אגרות ראי"ה ח"א, אגרת קמ"ו): לא תוכל לעד התורה להיות מצומצמת רק בחקר הלכה המעשית לבדו. החלק הרוחני שבתורה, לכל רחבו, עמקו והיקיפו, מוכרח גם הוא למצֹא מקום בישיבה. האגדות, המדרשים הנגלים והנסתרים, ספרי המחקר והקבלה העיונית, המוסר והרעיון, הדקדוק, הפיוט והשירה, כמובן של חכמי אמת וחסידים הראשונים, גם הם הנם גופי תורה, שאף על פי שאי אפשר לתן להם כל כך זמן וכל כך קביעות, כמו ההלכות והתלמודים, הפוסקים […]

דוגמאות

המאמרים המופיעים בעמוד זה הם דוגמאות לפסקאות ממדרשים, שבהן מיושמים כללי הלימוד. בכל מאמר מובא הכלל שעל פיו נלמדה הפסקה. שימו לב: בציון המדרשים (בשיר השירים רבה וקהלת רבה) יש הבדלים בין המהדורות השונות. יש שציינו את הפסקאות בצורה רציפה, ויש שבכל פסוק (או חלק פסוק), החלו את מספור הפסקאות מחדש. אנו נקטנו בשיטה הרציפה, הנראית לנו ברורה יותר, ובכל פסקה ציינּו בראשי העמודים את המילים בפסוק שעליהם היא מוסבת. שיר השירים רבה א, ה שיר השירים רבה א, ז […]

כללי לימוד

שימו לב: בציון המדרשים (בשיר השירים רבה וקהלת רבה) יש הבדלים בין המהדורות השונות. יש שציינו את הפסקאות בצורה רציפה, ויש שבכל פסוק (או חלק פסוק), החלו את מספור הפסקאות מחדש. אנו נקטנו בשיטה הרציפה, הנראית לנו ברורה יותר, ובכל פסקה ציינּו בראשי העמודים את המילים בפסוק שעליהם היא מוסבת. א. ל"ב מידות שבאגדה א יא. מסידור שנחלק א טו. שני כתובים המכחישים זה את זה א יז. מדבר שאינו מפורש במקומו ומתפרש במקום אחר א כא. מדבר שהוקש לשתי […]

המדרש בחז"ל

על לימוד המדרש מתוך המבוא לספר "רבה אמונתך" א. לימוד המדרשים כסדרם צורות רבות יש ללימוד מדרש. יש הלומדים מדרש בדרך של לימוד מדרשים נבחרים העוסקים בנושא מסוים, או לקוחים מדרשות על פסוק או פרשה במקרא. הלומד כך בוחר מכלל המדרשים את המדרשים המתאימים למהלך אותו הוא רואה בפרק או בדברי חז"ל. בלומדנו כך את דברי חז"ל שבמדרש, ראינו כי אנו לומדים את עצמנו, ולא את המדרש. המדרשים משמשים את הלומד להוכחת דעתו ולביסוסה, אך אין הוא לומד את דברי […]


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים

דילוג לתוכן