המאגר התורני

תגית: דרכי חינוך

לפעמים צריך להוכיח… רציתי לשתף אתכם בחויה שהיתה לי בלימוד פסקא מדברי חכמים, שטלטלה אותי באופן אישי.הזוה”ק מספר על רבי יוסי ור’ חייא שהלכו בדרך, ובתוך כך אמרו שם (ח”ג תזריע, מ”ה ע”ב, בתרגום): בעוד שהיו הולכים פגשו באדם אחד ופניו מלאים בנגעים, והיה קם מתחת אילן אחד. הסתכלו […]
מחוייבות למסגרת והצבת חזון נעסוק בשני פסוקים בספר משלי, שיש הרבה מה לעיין בהם ולחשוב עליהם (משלי כ”ט, י”ז-י”ח): יַסֵּר בִּנְךָ וִינִיחֶךָ וְיִתֵּן מַעֲדַנִּים לְנַפְשֶׁךָ.בְּאֵין חָזוֹן יִפָּרַע עָם וְשֹׁמֵר תּוֹרָה אַשְׁרֵהוּ. הפסוקים עוסקים ביחס שבין המחוייבות של האדם והגבולות בחייו, ובין הרצון. יש צורך לעשות שלום בין הרצון ובין […]
הסתכלות פנימית בחינוך ישנן כמה אגדתות במסכת נדרים, בדף סו ע”ב, אשר אפשר ללמוד מהן כמה ערכים חשובים בעבודת ה’. נתבונן בדברים, ובס”ד ננסה להפיק מכך את ההדרכה הראויה. סיפור א’ אומרת הגמרא: ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתטעימי תבשילך לרבי יהודה ולר”ש, ר’ […]
ענוותנותו של הלל נתבונן בדרכיו של נשיא ישראל, הלל הזקן, וננסה ללמוד מהם על משנתו החינוכית1 . מספרת הגמרא (שבת ל ע”ב – לא ע”א): תנו רבנן: לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי. מעשה בשני בני אדם שהמרו זה את זה אמרו כל מי שילך ויקניט […]
… והרבה נחת מהילדים בספר משלי ישנם ארבעה פסוקים הבנויים במבנה שיש מקום לעיין בו1: יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך.באין חזון יפרע עם ושמר תורה אשרהו.בדברים לא יִוָסֶר עבד כי יבין ואין מענה.חזית איש אץ בדבריו תקוה לכסיל ממנו. ישנן כאן שתי יחידות שבכל אחת שני פסוקים, שבהם […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים

דילוג לתוכן