מוסר

עמידה בנסיון

עמידה בנסיונות ננסה לבחון את נושא העמידה בנסיונות, לאור דברי חז"ל במדרש (בראשית רבה פרשה ל"ב, ג'): כתיב (תהלים י"א): "ה' צדיק יבחן ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו", אמר רבי יונתן: היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרועעים, שאינו מספיק לקוש עליהם אחת עד שהוא שוברם, ומי הוא בודק בקנקנים יפים, אפילו מקיש עליהם כמה פעמים אינם נשברים, כך אין הקב"ה מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים, שנאמר: "ה' צדיק יבחן", וכתיב (בראשית כ"ב): "והאלהים נסה את אברהם". אמר רבי יוסי […]

תגיות:


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים

דילוג לתוכן