המאגר התורני

קטגוריה: עשירי בטבת

“ראה אדם שיסורין באין עליו” לקראת צום עשרה בטבת, ובעקבות המצב הכללי, נתבונן בדברי ברמב”ם בתחילת הלכות תעניות (פ”א הל’ א’ – ג’): א. מצות עשה מן התורה, לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר “על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות” כלומר כל דבר שיצר לכם […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים