המאגר התורני

קטגוריה: מקץ

“אני פרעה” על הפסוקים: “ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממך”1, דרשו חז”ל2: ‘רק הכסא’ אמר ריש לקיש שתי פרשיות הכתיב לנו משה בתורה ואנו למדים מפרשת פרעה […]
“מים קרים על נפש עיפה” המדרש בתחילת הפרשה1 דורש את הפסוק: “ויהי מקץ שנתיים ימים”: דבר אחר ‘בכל עצב יהיה מותר’ כל דבר שנצטער יוסף עם אדונתו – היה לו יתרון ממנה. למה? שנטל את בתה. ‘ודבר שפתים אך למחסור’ על ידי שאמר לשר המשקים ‘זכרתני והזכרתני’ ניתוסף לו […]
חלום פרעה המדרש בפרשתינו אומר: “אשרי הגבר אשר שם ה’ מבטחו” (תהילים מ’) – זה יוסף, “ולא פנה אל רהבים” על ידי שאמר לשר המשקים “זכרתני” ו”הזכרתני” נתווסף לו שתי שנים. עוד אמרו שם: “ולמה נתווסף לו שתי שנים כדי שיחלום פרעה ויתגדל על ידי חלום שנאמר “ויהי מקץ […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים