פרשת שבוע >> בראשית >> מקץ

אני פרעה

"אני פרעה" על הפסוקים: "ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממך"1, דרשו חז"ל2: 'רק הכסא' אמר ריש לקיש שתי פרשיות הכתיב לנו משה בתורה ואנו למדים מפרשת פרעה הרשע, כתוב אחד אומר 'והיית רק למעלה' יכול כמוני? אתמהא, תלמוד לומר 'רק' – גדולתי למעלה מגדולתכם, ואנו למדים אותה מפרעה הרשע 'אתה תהיה על ביתי' יכול כמוני? תלמוד לומר 'רק' […]

פרשת שבוע >> בראשית >> מקץ

מים קרים על נפש עיפה

"מים קרים על נפש עיפה" המדרש בתחילת הפרשה1 דורש את הפסוק: "ויהי מקץ שנתיים ימים": דבר אחר 'בכל עצב יהיה מותר' כל דבר שנצטער יוסף עם אדונתו – היה לו יתרון ממנה. למה? שנטל את בתה. 'ודבר שפתים אך למחסור' על ידי שאמר לשר המשקים 'זכרתני והזכרתני' ניתוסף לו שתי שנים שנאמר 'ויהי מקץ וגו". צערו של יוסף באשת פוטיפר הפך ליתרון – כאשר לקח את בתה, ודוקא נסיונו להקל מעל קשייו – גרם לאריכות מאסרו.מהי משמעות הדברים?נראה להסביר את […]

פרשת שבוע >> בראשית >> מקץ

חלום פרעה

חלום פרעה המדרש בפרשתינו אומר: "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו" (תהילים מ') – זה יוסף, "ולא פנה אל רהבים" על ידי שאמר לשר המשקים "זכרתני" ו"הזכרתני" נתווסף לו שתי שנים. עוד אמרו שם: "ולמה נתווסף לו שתי שנים כדי שיחלום פרעה ויתגדל על ידי חלום שנאמר "ויהי מקץ שנתיים ימים". "ופרעה חולם" – וכי כל הבריות אינן חולמים, אתמהה, אלא חלום של מלך, של כל העולם כולו הוא". מדרש זה אומר "דרשני", וכי מה ענין שיתגדל יוסף דוקא על […]


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים

דילוג לתוכן