פרשת שבוע >> בראשית >> וישב

לחיות עם פרשת השבוע – אחדות – תוצאה של בירור בנפרד

לחיות עם פרשת השבוע – פרשת וישב פרשת וישב פותחת בסיבוכים קשים ביותר שעוברים על משפחת יעקב. יעקב אך מתחיל בבנין משפחתו, וכבר מתחילות הצרות. פשט הכתובים קשה מאוד – האחים רבים ביניהם מתוך קנאה ומידות מקולקלות, עד כדי השלכת יוסף לבור.יש מקום להבין מה אנו אמורים ללמוד מפרשיות אלו. ודאי שאין אלו סיפורים גרידא, אלא חלק מבנין האומה. בזוה"ק (ח"ג בהעלותך קנ"ב ע"א) אומרים חכמים, שאם התורה היתה באה רק כדי לספר סיפורים – יש סיפורים יפים ממנה. אפילו […]

פרשת שבוע >> בראשית >> וישב

לחיות עם פרשת השבוע – אל ישנה אדם בנו בין הבנים

לחיות עם פרשת השבוע – אל ישנה אדם בנו בין הבנים פרשות השבוע הקודמות, עסקו במאבקים כלליים בין ישראל לאומות: יצחק מול ישמעאל וכן יעקב מול עשו. במובן הזה, גם האירועים האקטואליים היו "לחיות עם פרשת השבוע". חווינו באמת לאחרונה תקופה אינטנסיבית מבחינה ביטחונית, במאבק עם אויבנו במבצע "עמוד ענן". בפרשתנו, יעקב סוף סוף בא למנוחה ולנחלה ושוכן לבטח, לאחר כל התלאות שעבר: וַיֵּשֶׁב יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו בְּאֶרֶץ כְּנָעַן. העובדה שהתורה מתארת את היאחזותו של יעקב בארץ בלשון "ישיבה", […]

פרשת שבוע >> בראשית >> וישב

פשט וסוד בכתונת הפסים

פשט וסוד בכתונת פסי"ם תחילת הפרשה מתארת את אהבתו הרבה של יעקב ליוסף, שבאה לידי ביטוי בכתונת הפסים שעשה לו, ובשנאת האחים ליוסף.הגמ' במסכת שבת1 רואה ענין זה בביקורת: ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. העובדה שיעקב שינה את יחסו ליוסף משאר האחים נראית כדבר בעייתי על פי גמרא […]

פרשת שבוע >> בראשית >> וישב

כתונת הפסים

כתונת הפסים בתחילת הפרשה נאמר (ל"ז,ג'): וְיִשְׂרָאֵל אָהַב אֶת יוֹסֵף מִכָּל בָּנָיו כִּי בֶן זְקֻנִים הוּא לוֹ וְעָשָׂה לוֹ כְּתֹנֶת פַּסִּים: במבט ראשון אנו חושבים שזו הסיבה שהאחים שנאו את יוסף, הם קנאו בו על כתונת הפסים, ולכן זה מסופר כאן. זו לכאורה גם ההבנה בכך שכאשר יוסף מגיע אל אחיו הם מורידים ממנו את כתונתו (ל"ז,כ"ג): וַיְהִי כַּאֲשֶׁר בָּא יוֹסֵף אֶל אֶחָיו וַיַּפְשִׁיטוּ אֶת יוֹסֵף אֶת כֻּתָּנְתּוֹ אֶת כְּתֹנֶת הַפַּסִּים אֲשֶׁר עָלָיו: הרשב"ם מפרש שזה לא נכון ולא זו […]

פרשת שבוע >> בראשית >> וישב

על אור וחושך

על אור וחושך לקראת חג החנוכה1, נעיין מעט בעניינם של האור והחושך בתורה.מספר מקורות בחז"ל עוסקים בעניין זה.במדרש, שעסקנו בו מספר פעמים, מובא2: רבי אבהו ור' חייא רבה. רבי אבהו אמר: מתחלת ברייתו של עולם צפה הקב"ה במעשיהן של צדיקים ומעשיהן של רשעים, הדא הוא דכתיב (תהלים א) "כי יודע ה' דרך צדיקים וגו'". "והארץ היתה תהו ובהו" – אלו מעשיהן של רשעים. "ויאמר אלהים יהי אור" – אלו מעשיהן של צדיקים. אבל איני יודע באיזה מהם חפץ, אם במעשה […]

פרשת שבוע >> בראשית >> וישב

עת לשבת

עת לשבת ביקש יעקב לישב בשלווה וַיֵּשֶׁב יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו בְּאֶרֶץ כְּנָעַן1: ועוד נדרש בו: "וישב" – ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים לישב בשלוה אומר הקב"ה לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים לישב בשלוה בעולם הזה2: דומה שמאז בא יעקב לארץ כנען, הצרות לא מפסיקות לרדוף אותו. קראנו על כך בפרשה הקודמת, וביתר שאת, בפרשת וישב. ביקש יעקב לישב בשלווה, אך השלווה ממנו והלאה: שנאת האחים; "מות יוסף" – […]


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים

דילוג לתוכן