המאגר התורני

קטגוריה: בחוקותי

לחיות עם פרשת השבוע – בחוקותי – “והתהלכתי בתוככם” – זה קורה! בתחילת הפרשה מופיעות הברכות שה’ מבטיח לעם ישראל. נעסוק בשתי נקודות בברכות. א. נאמר (ויקרא כ”ו, ט’): וּפָנִיתִי אֲלֵיכֶם וְהִפְרֵיתִי אֶתְכֶם וְהִרְבֵּיתִי אֶתְכֶם וַהֲקִימֹתִי אֶת בְּרִיתִי אִתְּכֶם. מפרש רש”י: והפריתי אתכם – בפריה ורביה. והרביתי אתכם – […]
לחיות עם פרשת השבוע – בחוקותי – לקראת יום ירושלים פרשת בחוקותי, החותמת את ספר ויקרא, מיוחדת בפרשת הברכה והתוכחה שבה, המהווה רוב מנין ורוב בנין של הפרשה. במיוחד התוכחה, תופסת את המקום המרכזי. שני פסוקים בתוכחה, נדרשים בצורה שיש בה ברכה, “מידה טובה לישראל”. א. ויקרא כ”ו, ל”ב: […]
לחיות עם פרשת השבוע – פרשת בחוקותי – האור בתוכחה פרשת התוכחה שנמצאת במרכזה של פרשת בחוקותי, יכולה ללמד אותנו – דרך דברי חז”ל – איך להביט בעין טובה על כל דבר.בקריאה פשוטה, וגם בקריאה מעמיקה יותר, פרשת התוכחה היא פרשה מבהילה. הן מבחינת היחס הכמותי בין הברכה לקללה, […]
פרשת הערכין פרשת בחוקותי קשורה ישירות לפרשת בהר1. שתי הפרשיות הללו נאמרו יחד בהר סיני וזהו ספר הברית הגדול. על דעת זה מקבלים את הארץ ואם לא עושים זאת כראוי מאבדים את הארץ וגולים ממנה. המסגרת כאן היא בפריסה יותר רחבה, כולל הפרק האחרון בספר ויקרא, פרק כ”ז, אשר […]
אין עוד מלבדו בסיום פרשת התוכחה נאמר1: אלה החקים והמשפטים והתורת אשר נתן ה’ בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. דרשו על כך חז”ל בספרא: אלה החוקים והמשפטים והתורות. החוקים אילו המדרשות. והמשפטים אילו הדינים. והתורות מלמד ששתי תורות ניתנו להם לישראל אחד בכתב ואחד בעל פה. […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים