המאגר התורני

קטגוריה: תזריע – מצורע

בתקופה שיש “נגע” שתוקף את כל העולם, זה מרגש ומיוחד לעסוק בפרשיות השבוע – תזריע מצורע – שעוסקות בפרשת הנגעים. נעמוד על תופעה מיוחדת בפרשיות אלו. עסקנו בעבר בהרחבה בענין י”ג המידות שהתורה נדרשת בהן, וביארנו, על דברי קדמונים, שהמידות הן שלוש עשרה הנהגות אלוקיות. כל פרשיה הכתובה במידה […]
לחיות עם פרשת השבוע – תזריע-מצורע – אין בעיה דמוגרפית! קשה לקרוא את פרשת השבוע. כל הפרשה עוסקת בנגעים, וזה לא נעים. בספר יצירה נאמר: “אין ברעה למטה מנגע”. זה הדבר הגרוע ביותר, שכולל את כל הרוע שיש בעולם. פרשת השבוע עוסקת בטיפול ברע.גם שמה של הפרשה כולל את […]
הנגע והעֹנג – הנתק והתִקון פרשות השבוע עוסקות בנגעים – נגעי אדם, נגעי בגדים ונגעי בתים, כהמשך לענייני טומאה וטהרה שהוזכרו בסוף פרשת שמיני.“מצורע” הוא ביטוי לדבר דחוי, ואף התורה אומרת (ויקרא י”ג, מ”ו): בָּדָד יֵשֵׁב מִחוּץ לַמַּחֲנֶה מוֹשָׁבוֹ. נראה, אפוא, שהצרעת יכולה ללמד אותו על ההתייחסות הראויה לאנשים […]
“נגע הנתק” או “צר(ע)ת ההתנתקות” אחד מנגעי הצרעת המפורטים בתורה, הוא נגע בשער הראש, הנקרא “נתק”. הרמב”ן1 מבאר את עניינו של נגע זה2: שהראש או הזקן בעוד שער בהן אינן מטמאין במראות נגעים כלל, אבל כאשר ימרט מקום בראש וינשר השער שבו מעיקרו, שנעשה המקום חלק ופנוי מכל שער, […]
רפואה פנימית פרשיות השבוע מפרטות את דין המצורע. ננסה להעמיק מעט בעניין זה. הגמ’ במסכת שבת1 אומרת: אמר ריש לקיש: החושד בכשרים לוקה בגופו, דכתיב (שמות ד’) ‘והן לא יאמינו לי וגו”, וגליא קמי קודשא בריך הוא דמהימני ישראל. אמר לו: הן מאמינים בני מאמינים, ואתה אין סופך להאמין. […]
מה בין נגע לענג? חלק ניכר מפרשיות תזריע – מצורע עוסקות בנגעים. בספר יצירה1 מובא קשר ענייני בין “נגע” ל”ענג“, וז”ל: אין בטובה למעלה מענג ואין ברעה למטה מנגע. בספר “שערי הלשם”2 הוא מבאר משפט זה: וכמ”ש הספר יצירה פ”ב: “אין בטובה למעלה מענג ואין ברעה למטה לנגע”. ושניהם […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים