מדרש >> בראשית רבה

פרשה לב – סימן א

בראשית רבה (וילנא) (פרשת נח) פרשה לב סימן א סימן א א [ז, א] ויאמר ה' לנח בא אתה וכל ביתך אל התיבה כתיב (תהלים ה) תאבד דוברי כזב איש דמים ומרמה יתעב ה', מדבר בדואג ואחיתופל, דוברי כזב הן ודיבורן ר' פנחס אמר הן ומדברותיהן, איש דמים ומרמה, זה התיר גילוי עריות ושפיכת דמים, וזה התיר גילוי עריות ושפיכות דמים שנאמר באחיתופל (שמואל ב טז) בוא אל פילגשי אביך ושפיכות דמים דכתיב (שם /שמואל ב' י"ז/) ואבא עליו והוא […]

מדרש >> בראשית רבה

פרשה לא – סימן יג

בראשית רבה (וילנא) (פרשת נח) פרשה לא סימן יג סימן יג יג [ו, יג] ומכל החי מכל בשר שנים וגו', א"ר הושעיא אפי' רוחות נכנסים עם נח אל התיבה שנאמר מכל החי, מאותן שנבראו להם נפשות ולא נברא להם גופין, ר"י ורבי נחמיה, רי"א ראם לא נכנס עמו אבל גוריו נכנסו, רבי נחמיה אמר לא הוא ולא גוריו אלא קשרו נח בתיבה, והיה מתלים תלמיות כמן טבריא לסוסתא, הה"ד (איוב לט) התקשר ראם בתלם עבותו אם ישדד עמקים אחריך, בימי […]


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים