מדרש >> בראשית רבה

פרשה לב – סימן ו

בראשית רבה (וילנא) (פרשת נח) פרשה לב סימן ו ו [ז, ו] ונח בן שש מאות שנה והמבול היה מים וגו', ר' יהודה ור' נחמיה ר' יהודה אומר שנת המבול אינה עולה מן המנין, א"ל ר' נחמיה אף על פי שאינה עולה מן המנין עולה היא בתקופות ובחשבונות, ויבא נח ובניו ואשתו וגו', א"ר יוחנן נח מחוסר אמנה היה, אלולי שהגיעו המים עד קרסוליו לא נכנס לתיבה.


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים