המאגר התורני

תגית: ג”ש שניים

ירושלמי יומא פ”ו ה”א: ר’ יוסה בי רבי בון רבי חונה בשם רב יוסף נאמר כאן “שני” “על פי שנים עדים” ונאמר להלן “שני” “וישאר שני אנשים במחנה” מה “שני” שנאמר להלן אנשים ולא נשים ולא קטנים אף “שני” שנאמר כאן אנשים ולא נשים ולא קטנים. א”כ למה נאמר […]
לביאור קל וחומר, גזירה שוה ובנין אב כתהליך שני עדים המעידים ומכריעים את הדין יכולים ללומדנו את התהליך של שלש המידות הראשונות מי”ג מידות שהתורה נדרשת בהן: קל וחומר, גזירה שוה ובנין אב. אפשר לחלק את הדין לשלשה חלקים: * חלק הטענות או חלק הטוען והנטען * חלק הראיות […]
מכילתא דרשב”י משפטים על הפסוק “עד האלהים יבא דבר שניהם”: שניהם שניהם לגזרה שוה מה שניהם האמור להלן (שמ’ כב י) שבועה אף כאן שבועה מה שניהם האמור להלן עד שתהא שם הודאה והודאה ממין הטענה אף כאן עד שתהא שם הודאה והודאה ממין הטענה. ובהמשך על הפסוק “שבועת […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים

דילוג לתוכן