מוסר

התמדה, העמקה וזכרון

התמדה העמקה וזיכרון נעיין במדרש חכמים על הפסוק1: "קווצותיו תלתלים"2: ר' יוחנן דצפרין פתר קרא בתלוליות של עפר. מי שהוא טפש מהו אומר, מי יכול לקצות את זה, מי שהוא פקח מהו אומר, הריני קוצה שתי משפלות ביום ושתי משפלות בלילה, ולמחר כן, עד שאני קוצה את כולה. כך מי שהוא טפש אומר מי הוא יכול ללמוד כל התורה, נזיקין שלשים פרקים, כלים שלשים פרקים. והחכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומדה כולה.אמר ר' ינאי […]

תגיות:

מוסר

אורו של עולם

אורו של עולם במהלך השנה נעסוק מידי פעם באגדות חז"ל המופיעות במסכת בבא בתרא, הנלמדת בישיבה.בתחילת המסכת1 מופיע סיפורו של הורדוס שהרג את חכמי ישראל, מלבד בבא בן בוטא שאת עיניו סימא. לאחר מכן נפגש עמו, והשיחה הובילה את הורדוס לחרטה על הריגת החכמים, ולכן הוא מבקש מבבא בן בוטא תקנה: אמר ליה הוא (=הורדוס) כבה אורו של עולם, דכתיב "כי נר מצוה ותורה אור", ילך ויעסוק באורו של עולם (=יבנה את בית המקדש), דכתיב "ונהרו אליו כל הגוים". איכא […]

תגיות:

מוסר

עמל התורה – לזכר הרב ש"ך זצ"ל

עמל התורה – לזכר הרב שך זצ"ל לפני כשבוע נפטר הרב שך זצ"ל.נייחד את הדיבור על ענין עמל התורה, שהרב שך היה מפורסם בו ביותר.בספר "דרך עץ החיים" על הגאון רבי איסר זלמן (הגרא"ז) מלצר שהיה קרוב משפחתו של הרב שך1 מסופר, שכאשר נצרך הגרא"ז לספרים במהלך השיעור היה מביאם בעצמו אף אם צריך היה לטפס על הסולם לשם כך, ולא היה מוכן שתלמידיו יעשו זאת.הרב שך זצ"ל הסביר את הענין בשני אופנים.א. הגרא"ז לא היה רוצה שישמשוהו, והיה רואה […]

תגיות: ,

מוסר

"מקומך אל תנח"

"… מקומך אל תנח… " הפסוק אומר1 "אם רוח המושל תעלה עליך מקומך אל תנח כי מרפא יניח חטאים גדולים".לפסוק זה ישנם פירושים שונים, שניתן ללמוד מהם הדרכות לחיינו. ראשית נעיין בתרגום על הפסוק: אין רוחא דיצרא בישא מתל בך ומתגבר למיסק עלך, אתרך טב די הויתא נהיג למיקם ביה לא תשבק, ארום פתגמי אורייתא אתבריאו אסו בעלמא למשבק ולמנשי מן קדם ה' חובין רברבין. תרגום לתרגום: אם רוח יצר הרע מושל בך, ומתגבר עליך, מקומך הטוב שהיית נוהג לעמוד […]

תגיות:

מוסר

ברכת ה' היא תעשיר

"ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסף עצב עמה"1 פירוש הפסוק הוא, שדבר שבא מהקב"ה, מגיע ללא טורח וללא יגיעה – ללא עצב.לאחר חטא האדם הראשון נענש האדם: "…ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך"2. החטא גרם לכך שהדברים באים בעצב, אך יש מציאות שחוזרים למצב שלפני החטא – כאשר השפע מגיע בברכת ה' והוא איננו כרוך בעצב.מהו העצב הכרוך בעושר שאיננו בא מברכת ה'? ניתן להגדיר שלושה שלבים בהם יש עצב:1. בהשגת הממון. ההשתדלות והטרחה בהשגת הממון גורמים לעצב.2. […]

תגיות:


אינדקס השיעורים ואפשרויות החיפוש השונות באתר

חיפוש שיעורים

  • שם הרב

  • מסכתות

  • נושאים

  • תגיות

  • סוג מדיהחיפוש מתקדם


נושאים