הזהר

הירושלמי

הנהגת כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל – בירושלמי

מבוא למבארי המידות: האר"י, הרמ"ע מפאנו והרב קוק

מבוא למבארי המידות
לתפיסתם של מבארי המידות

האר"י

ביאור האר"י לי"ג המידות

מקורות לביאור האר"י

מבוא למידות

מבוא לקל וחומר
מבוא (שני) לקל וחומר
מבוא לגזירה שוה
מבוא לבנין אב
מבוא (שני) לבנין אב
מבוא למידות כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל, כלל הצריך לפרט
מבוא לכלל ופרט וכלל
מבוא (שני) לכלל ופרט וכלל
מבוא (שלישי) לכלל ופרט וכלל
מבוא למידות "דבר שהיה בכלל ויצא"
מבוא לכל דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש
מבוא לדבר הלמד מעניינו ודבר הלמד מסופו

הנהגת המידות כתהליכים

תהליך י"ג מידות
הנהגות כלליות בי"ג מידות
קל וחומר, גזירה שוה ובנין אב – תהליך
גזירה שוה – בשבח הקצוות ובשבח ההכרעה והאמצע – תהליך
הנהגת כלל ופרט – אין בכלל אלא מה שבפרט – תהליך
הנהגת פרט וכלל – נעשה הכלל מוסף על הפרט – תהליך
כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט – הפרט כמעיין – תהליך
כלל ופרט – תהליך
פרט וכלל – מוסף הכלל על הפרט – תהליך
הנהגת דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד

כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל – תהליך
כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל – תהליך
הנהגת דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש
דבר הלמד מעניינו ודבר הלמד מסופו – תהליך
וכן שני כתובים המכחישים – תהליך

הנהגת גזירה שוה – הלשם
הנהגת כלל ופרט וכלל – תיקו"ז קמ"ה
שיטה נוספת לביאור הנהגת כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל – ע"פ הירושלמי
שתי מידות בכלל י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם יש בהן שרש "למד"
ההבדל בין הבבלי לירושלמי בגזירה שוה

 

הרחבה נוספת לביאור האר"י

הקדמה ע"פ האר"י לביאור המידות
דרישת י"ג מידות בתורה שבכתב
הנהגת קל וחומר טוב ורע
הנהגה בשחור ולבן – קל וחומר
הנהגת קל וחומר – דין ורחמים
הנהגת קל וחומר
שמות המלכות במידות
מידת המלכות בי"ג מידות שהתורה נדרשת
שמות נצח והוד במידות

 

הרמ"ע מפאנו

מאמר המידות לרמ"ע מפאנו

מבוא למידות

 

התולעת יעקב

ביאור התולעת יעקב לי"ג מידות

 

הרב קוק

ביאור הרב קוק לי"ג המידות
כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד – הרב קוק
כל דבר שהיה בכלל ויצא לידון בדבר החדש – הרב קוק

 

דוגמאות לקשר בין המידה לדין הנלמד המבוארות על פי האר"י, הרמ"ע מפאנו והרב קוק

דילוג לתוכן