המאגר התורני

קטגוריה: פרשת שבוע

מאבקו של יעקב בפרשת המאבק ביו שרו של עשו ויעקב נאמר: “וירא כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו” ודרשו בזוהר1: בא וראה כמה מרמה וערמה התחכם שרו של עשו באותו לילה שהיה יודע שכתוב “הקול קול יעקב והידים ידי עשו” שאם הקול – קול יעקב אז אין הידיים […]
פרשת תולדות – פרשת הבארות פעמים שאנו מוצאים שפשט התורה מוליך אל הנסתר ואומר דרשני. כך נראה ללמוד את פרשת הבארות שחפר יצחק, כך גם הבין הרמב”ן1: “ויקרא שם הבאר עשק” – יספר הכתוב ויאריך בענין הבארות, ואין בפשוטי הספור תועלת ולא כבוד גדול ליצחק, והוא ואביו עשו אותם […]
“ואברהם זקן בא בימים” בפרשה מופיע הפס’ “ואברהם זקן בא בימים וה’ ברך את אברהם בכל”. פסוק זה מהווה הקדמה לפרשה הבאה אחריה – פרשת שליחות אליעזר עבד אברהם ונישואי יצחק. צ”ע מה הצורך בהקדמה זו. בתנחומא1 נשאלה שאלה לענין כוונה בתפילה: ילמדנו רבינו היה רוכב על חמור והגיע […]
השפעת אברהם בעולם אברהם מגייר את האנשים חז”ל אומרים שאברהם אבינו הכיר את בוראו בגיל ארבעים ושמונה והגיע לארץ ישראל כשהיה בן שבעים וחמש שנים1. במשך כל הזמן הזה “אברהם היה מגייר את האנשים ושרה את הנשים”2 כמו שנאמר “את הנפש אשר עשו בחרן”, דהיינו, מעורר את כל גויי […]
“והאלו-הים ניסה את אברהם” רוב בני האדם פועלים על פי תכונותיהם. מעטים המה אשר יודעים לשנות תכונות. ישנן תכונות יסוד באדם והן מופיעות באנשים מכל סוגי הציבור. לדוגמא, השמרנות יכולה להופיע גם בציבור הדתי וגם בציבור החילוני, אצל הדתיים היא תופיע כשמרנות בחוקי התורה בבחינת “על החומה” (עיתון שיצא […]
“האזינו השמים” “האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי”המדרש הראשון בפרשה1 מתייחס לביטויים המיוחדים של משה כלפי השמים והארץ ובין הדברים נאמר שם: מבקש אתה שלא לחוש באזניך ולא אחד מאיבריך הטה אזנך לתורה ואת נוחל חיים, מנין? שנאמר: (ישעיה נ”ה) “הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם”. ואף […]
קין והבל א. קין – ראשון לעושים תשובהר’ צדוק הכהן מלובלין אומר שאם ברצוננו לחקור תהליך או תופעה עלינו למצוא את הפעם הראשונה בו אירע הדבר בשביל להבין את מהותו. על כן נתור אחר הראשון לחוזרים בתשובה כדי לעמוד על מהותה.ממדרש חז”ל אנו לומדים כי קין היה הראשון לחוזרים […]
דור הפלגה מיד לאחר המבול מתגלה רצון של המין האנושי להתאחד ל’שפה אחת ודברים אחדים’ לצורך בניית מגדל בבל. ומפליא שתוצאות אחדות זו דווקא הניבה את הפירוד בעולם “ומשם הפיצם ה’ על פני כל הארץ”. מדרש תנחומא מבאר מדוע הקב”ה העניש ופירד את דור הפלגה למרות שאיפתם ל”אחדות מושלמת”. […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים

דילוג לתוכן