המאגר התורני

קטגוריה: תולדות

משמעות השמות של יעקב ועשו הלידהבפרשה זו אנו פוגשים באירוע נדיר של לידת תאומים. תופעה זו אומרת דורשני. שכן מן הסתם יש רעיון שמסתתר מאחורי העניין שנולדו לרבקה תאומים ולא סתם שני ילדים אחים.אנו מוצאים מאבק בין שני התאומים הללו כבר בבטן אימם1: ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן […]
התנהגותו של יצחק בשיעור זה ננסה להתמקד בהתנהגותו של יצחק אבינו בפרשת החלפת הברכות, שנראית לא פחות תמוהה מהתנהגותו של יעקב. הדברים מתחילים כבר בהעדפה הראשונית שיצחק מעדיף את עשו על פני יעקב וזה מוזר. נראה שיצחק לא מבין מה קורה בדיוק בביתו, ואין לו את היכולת להבחין בצורה […]
למעלה מטעם ודעת פרשת הברכות שברך יצחק את יעקב מעוררת תמיהות רבות. בזוה”ק1 עמדו חז”ל על תמיהה אחת: ואם תאמר, איך לא ידע יצחק את כל מעשיו הרעים של עשו, והרי השכינה היתה עמו, שאם לא שרתה עמו שכינה, איך יכול היה לברך את יעקב בזמן שברכו?! אלא ודאי […]
“תולדות” ואלה תולדות יצחק בן אברהםפעמים רבות ראינו כי חלוקת התורה לפרשות אינה חלוקה מקרית, שתכליתה הבלעדית היא לפרוש את קריאת התורה על פני שבתות השנה, אלא חלוקה זאת מהותית, והיא מסייעת בידינו לגלות את עניינה של הפרשה ולראות אותה כיחידה אורגאנית1. בפרשתנו נמצא חיזוק לטענה שאף שם הפרשה […]
בן חכם ישמח אב במדרש על הפרשה מובא1: ‘ואלה תולדות יצחק בן אברהם’, (משלי כ”ג) ‘גיל יגיל אבי צדיק ויולד חכם ישמח בו’, גילה בזמן שהצדיק נולד. (ישעיה ז’) ‘ויהי בימי אחז וגו”, אמר רבי הושעיא אמרו מלאכי השרת לפני הקב”ה, רבון כל העולמים, ווי שמלך אחז. אמר להן: […]
גלגולו של צחוק ביקור חוזר יצחק אבינו הוא ממשיכו של אברהם אביו, מה שמתבטא במספר תחומים. הרבה מהדברים שקרו לאברהם חלו גם על יצחק, ואחד הבולטים שבהם הוא סיפור ההתמודדות עם מנהג יושבי הארץ, כאשר הללו לקחו את נשותיהם של אלו שבאו לגור שם. אצל אברהם הסיפור הופיע פעמיים, […]
“דברים ישנים מפי זקן חדש” הפרשות המתארות את חיי האבות לא ללמד על עצמם יצאו – למען נדע את אשר עבר עליהם, אלא ללמד על הכלל כולו יצאו – למען נדע ונבין לעומקם את התהליכים העוברים על העולם, ונלמד כיצד מנהיג ה’ את עולמו.פרשת יעקב ועשו היא בנין אב […]
הקול קול יעקב והידיים ידי עשו כאשר יצחק ממשש את יעקב ומרגיש שהוא שעיר הוא מביע את תמיהתו: הקול קול יעקב והידיים ידי עשו1. בפשט הכתוב, היה זה ביטוי לתחושתו מלכתחילה, שכן סגנון דיבורו של העומד לפניו לא נשמע כסגנונו של עשו. זו גם היתה הסיבה שהוא ביקש לבדוק […]
“וישמור משמרתי, מצוותי חוקותי ותורותי” בפרשת השבוע נאמר ליצחק שישאר בארץ והקב”ה ישמור עליו בזכות אברהם1: עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי. הפירוט הרב של דברים אותם שמר אברהם אבינו עורר את חז”ל לדרוש את הפסוק2: “וישמור משמרתי מצותי חקותי ותורתי” ר’ יונתן משם ר’ […]
פרשת תולדות – פרשת הבארות פעמים שאנו מוצאים שפשט התורה מוליך אל הנסתר ואומר דרשני. כך נראה ללמוד את פרשת הבארות שחפר יצחק, כך גם הבין הרמב”ן1: “ויקרא שם הבאר עשק” – יספר הכתוב ויאריך בענין הבארות, ואין בפשוטי הספור תועלת ולא כבוד גדול ליצחק, והוא ואביו עשו אותם […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים

דילוג לתוכן