המאגר התורני

קיימים במאגר 34 שיעורים  // שיעורים הבאים
פרשת שבוע >> בראשית >> ויצא

לחיות עם פרשת השבוע – איפה המפתח?

ה”שפת אמת” מביא דבר מעניין, שמיוחד בפרשת “ויצא” (ויצא תר”נ): בסדר ויצא לא נמצא שום פרשה פתוחה וסתומה. וכן הוא בספרי מסורות, כי לא יש סדר כזה בתורה זולת ויצא. ונראה דהרמז שלא פסק אבינו יעקב ולא הוסח דעתו מיציאתו לחו”ל עד שחזר “ויפגעו בו מלאכי” כו’. פרשת ויצא היא הפרשה היחידה שאין בה הפסקה של פרשה סתומה או פתוחה, וכולה רצף אחד. משמעות הדברים, נראה שקשורה לדברי המהר”ל (נצח ישראל פי”א): ודבר שהוא על ענין שתחלתו טוב וסופו טוב, […]

פרשת שבוע >> בראשית >> ויצא

לחיות עם פרשת השבוע – האם לעלות בסולם?

לחיות עם פרשת השבוע – ויצא – האם לעלות בסולם? בשני מדרשים מציגים חכמים שתי גישות ביחס לסולם יעקב. ננסה לעמוד על משמעות הדברים. א. ויקרא רבה פרשה כ”ט, ב’: ר’ נחמן פתח (ירמיה ל’): “ואתה אל תירא עבדי יעקב”, מדבר ביעקב, דכתיב (בראשית כ”ח): “ויחלום והנה סולם מוצב ארצה”. אמר ר’ שמואל בר נחמן: אלו שרי אומות העולם… אמר רבי ברכיה ור’ חלבו ור’ שמעון בן יוחאי בשם ר’ מאיר: מלמד שהראה הקב”ה ליעקב שרה של בבל עולה ויורד, […]

פרשת שבוע >> בראשית >> ויצא

לחיות עם פרשת השבוע – רחל ולאה, בבלי וירושלמי

לחיות עם פרשת השבוע – ויצא – רחל ולאה, בבלי וירושלמי הפרשה פותחת (בראשית כ”ח, י’): וַיֵּצֵא יַעֲקֹב מִבְּאֵר שָׁבַע וַיֵּלֶךְ חָרָנָה. דורשים על כך חכמים (בראשית רבה פרשה ס”ח, ח’): “חרנה”, תנא בשם רבי נחמיה: כל דבר שהוא צריך למ”ד בתחלתו ניתן לה ה”א בסופה: “סדומה”, “שעירה”, “מצרימה”, “חרנה”. במקום לומר: “לחרן”, התורה אומרת “חרנה”. מדוע זה כך? מה עומד בבסיס תופעה לשונית זו?יש לשים לב לכך, שהמקומות המוזכרים במדרש הם מקומות בעלי קונוטציה שלילית. אלו מקומות שהיו בהם […]

פרשת שבוע >> בראשית >> ויצא

לחיות עם פרשת השבוע – ילודה וכלכלה – הנס של מדינת ישראל

לחיות עם פרשת השבוע – ויצא – ילודה וכלכלה – הנס של מדינת ישראל יעקב יוצא לגלות. יתכן שבמעשיו הוא מכין את הדרך לגלויות שיבואו על עם ישראל.מעניין לשים לב, שיעקב בונה את עולמו בעיקר בגלות. את נשיו הוא נושא בחרן, בניו ובנותיו נולדו לו בחרן, ואף את רכושו הוא עושה בחרן. בזוה”ק (ח”א ויצא, קנ”ח ע”ב) שואלים חכמים: מדוע מיהר יעקב לברוח מלבן? ומבארים, שיעקב ראה שמגיע זמנו של בנימין להיוולד, והוא רצה שבנימין יוולד בארץ ישראל, כדי ששלמות […]

פרשת שבוע >> בראשית >> ויצא

לחיות עם פרשת השבוע – איך יוצאים?

לחיות עם פרשת השבוע – ויצא – איך יוצאים? פרשת “ויצא יעקב” מלמדת אותנו כיצד יוצאים – ממקום בטוח ומוגן, מבית אבא – אל מהומת החיים, אל המאבקים המלווים את החיים. יעקב הולך לבד, בנו של עשו לוקח לו את כל רכושו והוא נשאר עם מקלו בלבד, עשו מאחוריו מבקש להורגו, לבן מלפניו מחפש לרמותו – והוא לבד. מה יהיה? איך יצליח להתמודד? יעקב חושש מאוד, “מאין יבוא עזרי”? איך יצליח להתמודד? במחשבה שניה יעקב סומך עצמו על הקב”ה, ומכח […]

עמוד 1 מתוך 4

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים

דילוג לתוכן