המאגר התורני

קטגוריה: חנוכה

פרסומי ניסא פתיחה מאמר זה מנסה לחשוף יסוד החורז כמה מדיני חנוכה. דרך התבוננות בכמה מחלוקות בין רש”י לתוס’ בסוגיות, ננסה להבין את המושג “פרסומי ניסא”, את משמעות מצות נר חנוכה, ומכאן נפתח צוהר להתבוננות במשמעות המצוות בכלל. מחלוקות רש”י ותוס’ בסוגיא כבתה זקוק לה אומרת הגמרא1: אמר רב […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים