המאגר התורני

קטגוריה: נח

יוצא מן הכלל… הזוה”ק בפרשת בהעלותך דורש פסוק מפרשת נח, וממנו לומד עניין יסודי בהתייחסות לתורה בכלל1: ר’ אלעזר ור’ יוסי ור’ יצחק היו הולכים בדרך, פגעו באלו הרי חושך. בעוד שהיו הולכים נשא עיניו ר’ אלעזר וראה אלו הרים הרמים, והיו חשכים ונוראים באימה. אמר ר’ אלעזר אל […]
המבול והיווצרות העמים אחרי המבולחלק הארי של פרשתנו עוסק במבול. לאחר שמסתיים סיפור המבול, באות שלוש פרשיות שהמשותף להן הוא “היווצרות העמים”: 1. שכרותו של נח (ט’, יח-כט).2. תפוצת בני נח אחר המבול (פרק י’).3. חטא דור הפלגה (י”א, א-ט). אין ספק ששתי הפרשיות האחרונות נוגעות לנושא היווצרות העמים, […]
“אַחֲרַי המבול” בשנה זו נשתדל לעסוק במדרש הראשון בכל פרשה. במדרש הראשון לפרשת נח עסקנו בשיחה “צדיק יסוד עולם” (תשס”ג), ובשנה זו נעסוק במדרש הבא. מהו עיקר חטאו של אנשי דור המבול?חז”ל במדרש עוסקים בשאלה זו1: דבר אחר ‘אלה תולדות נח’ כתיב (איוב כד) ‘קל הוא על פני המים […]
תיבת נח – מודל התנהגות בעת סערה חטאי האדם והשחתת דרכו גרמו להבאת המבול לעולם. רק נח ומשפחתו זכו להינצל, ועימם נציגים של מיני בעלי החיים השונים. כולם נכנסו אל התיבה, שסגרה עליהם מפני מי המבול.לענין זה משמעות עמוקה, לדרך התיקון של העולם כולו ושל האדם הפרטי.הרב קוק זצ”ל […]
צדיק יסוד עולם אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח. פסוק זה מעורר שאלה. הפתיחה “אלה תולדות…” מביאה אחריה בדרך כלל את שמות הצאצאים, וכאן מתארים את אישיותו של נח1.נראה, ששאלה זו עמדה בפני בעל המדרש הראשון בפרשה2: ‘אלה תולדות נח נח איש […]
“חם” – הרע ותיקונו יש לעיין בתיאור משפחת נח היוצאת מן התיבה. הפסוקים אומרים1: ויהיו בני נח היוצאים מן התבה שם וחם ויפת וחם הוא אבי כנען. שלשה אלה בני נח ומאלה נפצה כל הארץ. ויש לשאול:א. “וחם הוא אבי כנען” – מה עניינו לכאן, עוד טרם פגשנו את […]
דור הפלגה מיד לאחר המבול מתגלה רצון של המין האנושי להתאחד ל’שפה אחת ודברים אחדים’ לצורך בניית מגדל בבל. ומפליא שתוצאות אחדות זו דווקא הניבה את הפירוד בעולם “ומשם הפיצם ה’ על פני כל הארץ”. מדרש תנחומא מבאר מדוע הקב”ה העניש ופירד את דור הפלגה למרות שאיפתם ל”אחדות מושלמת”. […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים

דילוג לתוכן