המאגר התורני

קטגוריה: ויחי

לחיות עם פרשת השבוע – לישועתך קיויתי ה’ בפרשתנו, בתוך הברכות של יעקב לבניו, ישנו פסוק קצר אשר בו נעמיק ונתבונן (בראשית מט, יח): לִישׁוּעָתְךָ קִוִּיתִי ה’. נעיין בכמה היבטים העולים מפסוק זה, ונפיק מכך בס”ד את ההדרכה עבורנו בציפיה ובתקוה לישועה, בפרט ובכלל. בספר “עבודת ישראל” מעיר: לישועתך […]
הדרך לאחרית הימים על פי הדיבור קברתיה שםימי יעקב קרבו למות. הוא קורא לבנו ליוסף ומצווה אותו לקוברו במערת המכפלה. יעקב מחזק את צוואתו בהשבעת בנו, וכאן מסתיים המעמד. אחרי הדברים האלה, מתבשר יוסף אודות מחלת אביו, והוא מגיע אליו עם מנשה ואפרים. כל פרק מ”ח עוסק בהתייחסותו של […]
למה פרשה זו סתומה? המדרש הראשון על הפרשה דן במשמעות צורת הכתיבה של הפסוק הראשון בפרשה1: ‘ויחי יעקב בארץ מצרים’, למה פרשה זו סתומה מכל הפרשיות של תורה, אלא כיון שנפטר אבינו יעקב התחילה שעבוד מצרים על ישראל.דבר אחר למה הוא סתומה, מפני שבקש יעקב אבינו לגלות את הקץ […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים

דילוג לתוכן