המאגר התורני

קטגוריה: ויצא

ה”שפת אמת” מביא דבר מעניין, שמיוחד בפרשת “ויצא” (ויצא תר”נ): בסדר ויצא לא נמצא שום פרשה פתוחה וסתומה. וכן הוא בספרי מסורות, כי לא יש סדר כזה בתורה זולת ויצא. ונראה דהרמז שלא פסק אבינו יעקב ולא הוסח דעתו מיציאתו לחו”ל עד שחזר “ויפגעו בו מלאכי” כו’. פרשת ויצא […]
לחיות עם פרשת השבוע – ויצא – האם לעלות בסולם? בשני מדרשים מציגים חכמים שתי גישות ביחס לסולם יעקב. ננסה לעמוד על משמעות הדברים. א. ויקרא רבה פרשה כ”ט, ב’: ר’ נחמן פתח (ירמיה ל’): “ואתה אל תירא עבדי יעקב”, מדבר ביעקב, דכתיב (בראשית כ”ח): “ויחלום והנה סולם מוצב […]
לחיות עם פרשת השבוע – ויצא – רחל ולאה, בבלי וירושלמי הפרשה פותחת (בראשית כ”ח, י’): וַיֵּצֵא יַעֲקֹב מִבְּאֵר שָׁבַע וַיֵּלֶךְ חָרָנָה. דורשים על כך חכמים (בראשית רבה פרשה ס”ח, ח’): “חרנה”, תנא בשם רבי נחמיה: כל דבר שהוא צריך למ”ד בתחלתו ניתן לה ה”א בסופה: “סדומה”, “שעירה”, “מצרימה”, […]
לחיות עם פרשת השבוע – ויצא – ילודה וכלכלה – הנס של מדינת ישראל יעקב יוצא לגלות. יתכן שבמעשיו הוא מכין את הדרך לגלויות שיבואו על עם ישראל.מעניין לשים לב, שיעקב בונה את עולמו בעיקר בגלות. את נשיו הוא נושא בחרן, בניו ובנותיו נולדו לו בחרן, ואף את רכושו […]
לחיות עם פרשת השבוע – ויצא – איך יוצאים? פרשת “ויצא יעקב” מלמדת אותנו כיצד יוצאים – ממקום בטוח ומוגן, מבית אבא – אל מהומת החיים, אל המאבקים המלווים את החיים. יעקב הולך לבד, בנו של עשו לוקח לו את כל רכושו והוא נשאר עם מקלו בלבד, עשו מאחוריו […]
לחיות עם פרשת השבוע – ויצא – פרשת האבנים יעקב אבינו יוצא מבאר שבע ובורח לחרן. “וַיִּבְרַח יַעֲקֹב שְׂדֵה אֲרָם” (הושע י”ב, י”ג). עשו מאחוריו, לבן מלפניו, והשמש שוקעת. יעקב חושש מהעתיד, מחיות רעות (רש”י בראשית כ”ח, י”א). הוא נמצא במציאות קשה מאוד.חז”ל דורשים על יעקב במציאות הזו את […]
לחיות עם פרשת השבוע – ויצא – מתכוננים היטב ויוצאים לדרך חדשה בתחילת פרשת ויצא אנו מוצאים את יעקב בורח מעשו, והולך ללבן. יעקב יודע, מן הסתם, מי הוא לבן, ואלו התמודדויות מצפות לו. יעקב בודד, הולך למקום לא מוכר, מקום קשה. “חרן” – לשון חרון אף (עי’ ברש”י […]
לחיות עם פרשת השבוע – ויצא – הסולם – להאמין בשלמות בפרשת השבוע אנו פוגשים את חלומו של יעקב, שבמרכזו ניצב הסולם.חז”ל במדרש (ויקרא רבה פרשה כ”ט, ב’1) עוסקים בעניינו של הסולם. ר’ נחמן פתח (ירמיה ל): “ואתה אל תירא עבדי יעקב”, מדבר ביעקב, דכתיב (בראשית כח): “ויחלום והנה […]
לחיות עם פרשת השבוע – שיחת אבות כמפתח לגאולת בנים – ו’ ההיפוך הופכת ייאוש לאמונה השבוע חווינו עלייה תלולה בפעולות הטרור בארץ. זה מחזיר אותנו למראות קשים של פיגועים, שאנו זוכרים משנים עברו. כאשר אירועים קשים כאלו פוקדים אותנו, עלינו לשוב ולחשוב כיצד אנו ניגשים למציאות הזו. נראה […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים