המאגר התורני

קטגוריה: ויצא

לחיות עם פרשת השבוע – דמיין לעצמך

חז”ל פותחים את המדרש על הפרשה בדרשה הבאה (בראשית רבה פרשה ס”ח, א’): “ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה”, רבי פנחס בשם רבי הונא בר פפא פתח (משלי ג’): “אז תלך לבטח דרכך… אם תשכב לא תפחד”, “אז תלך לבטח”, זה יעקב, דכתיב: “ויצא יעקב”, “אם תשכב לא תפחד”, מעשו ומלבן, “ושכבת וערבה שנתך”, “וישכב במקום ההוא”. שואל ה”שם משמואל” (ויצא, תרעג): ויש להבין מה השמיענו המדרש והכתוב במשלי מה שלא ידענו מן הכתוב של תורה. מה המדרש מוסיף לנו?

לשיעור המלא »

לחיות עם פרשת השבוע – איפה המפתח?

ה”שפת אמת” מביא דבר מעניין, שמיוחד בפרשת “ויצא” (ויצא תר”נ): בסדר ויצא לא נמצא שום פרשה פתוחה וסתומה. וכן הוא בספרי מסורות, כי לא יש סדר כזה בתורה זולת ויצא. ונראה דהרמז שלא פסק אבינו יעקב ולא הוסח דעתו מיציאתו לחו”ל עד שחזר “ויפגעו בו מלאכי” כו’. פרשת ויצא היא הפרשה היחידה שאין בה הפסקה של פרשה סתומה או פתוחה, וכולה רצף אחד. משמעות הדברים, נראה שקשורה לדברי המהר”ל (נצח ישראל פי”א): ודבר שהוא על ענין שתחלתו טוב וסופו טוב,

לשיעור המלא »

לחיות עם פרשת השבוע – האם לעלות בסולם?

לחיות עם פרשת השבוע – ויצא – האם לעלות בסולם? בשני מדרשים מציגים חכמים שתי גישות ביחס לסולם יעקב. ננסה לעמוד על משמעות הדברים. א. ויקרא רבה פרשה כ”ט, ב’: ר’ נחמן פתח (ירמיה ל’): “ואתה אל תירא עבדי יעקב”, מדבר ביעקב, דכתיב (בראשית כ”ח): “ויחלום והנה סולם מוצב ארצה”. אמר ר’ שמואל בר נחמן: אלו שרי אומות העולם… אמר רבי ברכיה ור’ חלבו ור’ שמעון בן יוחאי בשם ר’ מאיר: מלמד שהראה הקב”ה ליעקב שרה של בבל עולה ויורד,

לשיעור המלא »

לחיות עם פרשת השבוע – רחל ולאה, בבלי וירושלמי

לחיות עם פרשת השבוע – ויצא – רחל ולאה, בבלי וירושלמי הפרשה פותחת (בראשית כ”ח, י’): וַיֵּצֵא יַעֲקֹב מִבְּאֵר שָׁבַע וַיֵּלֶךְ חָרָנָה. דורשים על כך חכמים (בראשית רבה פרשה ס”ח, ח’): “חרנה”, תנא בשם רבי נחמיה: כל דבר שהוא צריך למ”ד בתחלתו ניתן לה ה”א בסופה: “סדומה”, “שעירה”, “מצרימה”, “חרנה”. במקום לומר: “לחרן”, התורה אומרת “חרנה”. מדוע זה כך? מה עומד בבסיס תופעה לשונית זו?יש לשים לב לכך, שהמקומות המוזכרים במדרש הם מקומות בעלי קונוטציה שלילית. אלו מקומות שהיו בהם

לשיעור המלא »

לחיות עם פרשת השבוע – ילודה וכלכלה – הנס של מדינת ישראל

לחיות עם פרשת השבוע – ויצא – ילודה וכלכלה – הנס של מדינת ישראל יעקב יוצא לגלות. יתכן שבמעשיו הוא מכין את הדרך לגלויות שיבואו על עם ישראל.מעניין לשים לב, שיעקב בונה את עולמו בעיקר בגלות. את נשיו הוא נושא בחרן, בניו ובנותיו נולדו לו בחרן, ואף את רכושו הוא עושה בחרן. בזוה”ק (ח”א ויצא, קנ”ח ע”ב) שואלים חכמים: מדוע מיהר יעקב לברוח מלבן? ומבארים, שיעקב ראה שמגיע זמנו של בנימין להיוולד, והוא רצה שבנימין יוולד בארץ ישראל, כדי ששלמות

לשיעור המלא »

לחיות עם פרשת השבוע – איך יוצאים?

לחיות עם פרשת השבוע – ויצא – איך יוצאים? פרשת “ויצא יעקב” מלמדת אותנו כיצד יוצאים – ממקום בטוח ומוגן, מבית אבא – אל מהומת החיים, אל המאבקים המלווים את החיים. יעקב הולך לבד, בנו של עשו לוקח לו את כל רכושו והוא נשאר עם מקלו בלבד, עשו מאחוריו מבקש להורגו, לבן מלפניו מחפש לרמותו – והוא לבד. מה יהיה? איך יצליח להתמודד? יעקב חושש מאוד, “מאין יבוא עזרי”? איך יצליח להתמודד? במחשבה שניה יעקב סומך עצמו על הקב”ה, ומכח

לשיעור המלא »

לחיות עם פרשת השבוע – פרשת האבנים

לחיות עם פרשת השבוע – ויצא – פרשת האבנים יעקב אבינו יוצא מבאר שבע ובורח לחרן. “וַיִּבְרַח יַעֲקֹב שְׂדֵה אֲרָם” (הושע י”ב, י”ג). עשו מאחוריו, לבן מלפניו, והשמש שוקעת. יעקב חושש מהעתיד, מחיות רעות (רש”י בראשית כ”ח, י”א). הוא נמצא במציאות קשה מאוד.חז”ל דורשים על יעקב במציאות הזו את הפסוק (תהלים קכ”א, א’): “מֵאַיִן יָבֹא עֶזְרִי?”. יעקב חושש ולא יודע מה לעשות. הוא מרגיש תלוש לגמרי מהמציאות, בודד ועזוב לנפשו.התורה מתארת מה יעקב עושה (בראשית כ”ח, י”א): וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם וַיָּלֶן

לשיעור המלא »

לחיות עם פרשת השבוע – מתכוננים היטב ויוצאים לדרך חדשה

לחיות עם פרשת השבוע – ויצא – מתכוננים היטב ויוצאים לדרך חדשה בתחילת פרשת ויצא אנו מוצאים את יעקב בורח מעשו, והולך ללבן. יעקב יודע, מן הסתם, מי הוא לבן, ואלו התמודדויות מצפות לו. יעקב בודד, הולך למקום לא מוכר, מקום קשה. “חרן” – לשון חרון אף (עי’ ברש”י לבראשית י”א, ל”ב). לכאורה, לבו של יעקב מלא בתחושות קשות, בבדידות ובחששות רבים. במדרש עומדים חז”ל על דרך ההתמודדות של יעקב עם הקשיים המצפים לו. אנו יכולים ללמוד מיעקב כיצד לנהוג

לשיעור המלא »

לחיות עם פרשת השבוע – לפרשת ויצא – הסולם – להאמין בשלמות

לחיות עם פרשת השבוע – ויצא – הסולם – להאמין בשלמות בפרשת השבוע אנו פוגשים את חלומו של יעקב, שבמרכזו ניצב הסולם.חז”ל במדרש (ויקרא רבה פרשה כ”ט, ב’1) עוסקים בעניינו של הסולם. ר’ נחמן פתח (ירמיה ל): “ואתה אל תירא עבדי יעקב”, מדבר ביעקב, דכתיב (בראשית כח): “ויחלום והנה סולם מוצב ארצה. אמר ר’ שמואל בר נחמן: אלו שרי אומות העולם, דאמר ר’ שמואל בר נחמן: מלמד שהראה הקב”ה ליעקב אבינו שרה של בבל עולה שבעים עווקים, ושל מדי נ”ב,

לשיעור המלא »

לחיות עם פרשת השבוע – שיחת אבות מפתח לגאולת הבנים – ו’ ההיפוך הופכת ייאוש לאמונה

לחיות עם פרשת השבוע – שיחת אבות כמפתח לגאולת בנים – ו’ ההיפוך הופכת ייאוש לאמונה השבוע חווינו עלייה תלולה בפעולות הטרור בארץ. זה מחזיר אותנו למראות קשים של פיגועים, שאנו זוכרים משנים עברו. כאשר אירועים קשים כאלו פוקדים אותנו, עלינו לשוב ולחשוב כיצד אנו ניגשים למציאות הזו. נראה שהדברים מתחברים מאוד לתהליך אותו עובר יעקב אבינו בתחילת הפרשה. יעקב נתון במציאות קשה מאוד. הוא נשלח ריק מכל רכוש, לבדו, ועוזב לארץ נכריה. יתרה מזאת, הוא יודע שלבן מחכה לו

לשיעור המלא »

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

נושאים