המאגר התורני

קטגוריה: כי תבוא

והיו בעיניך כחדשים בשבוע שעבר קראנו את פרשת “כי תצא”, והשבוע אנו קוראים את פרשת “כי תבוא”. עם תחילת שנת הלימודים אנו נדרשים לצאת מן העולם , ולבוא אל תוך בית המדרש, על דרך מה שאמרו חכמים: “לעולם יכנס אם שיעור שני פתחים ואחר כך יתפלל”. פתח אחד הוא […]
שמחה לארצך1 שמחה גנוזה בקללותפרשת הקללות הכתובה בפרשתנו נראית כחתומה בחותמה של עבודת ה’ ביראה. הקללות הקשות מבהירות בצורה שאינה משתמעת לשני פנים מה יהיה גורלו של מי שלא מקיים את מצוות ה’, וזה לכאורה עניינה של פרשה זו. לכן מפתיע למצוא בתוך הפרשה את הפסוקים הבאים2: וּבָאוּ עָלֶיךָ […]
שלוש פעמים תודה פרשת כי תבוא פותחת בשתי מצוות של אמירה: “מקרא ביכורים”, הנאמר על ידי מביא הביכורים, ו”וידוי מעשר”, הנאמר לאחר הפרשת המעשרות של השנה השלישית והשישית לשמיטה1.הרמב”ם, ביד החזקה, מתאר את אמירת “מקרא ביכורים” כוידוי2: מצות עשה להתודות במקדש על הבכורים בשעה שמביאם, מתחיל וקורא ‘הגדתי היום […]
כי תבוא – כתיבת התורה על האבנים בפרק כ”ז מופיע תיאור של כריתת ברית בין עם ישראל לקב”ה בכניסה לארץ. מה תפקידו של המעמד הזה? מדוע בחרו לכך את הר גריזים והר עיבל ולא ירושלים, לדוגמא? תחילה נסקור מספר פרקים תמוהים במרחב התנ”ך: הפרק האחרון בספר בראשית נ’ (ז’-י”ג): […]
מדוע האריה מתנפל על האדם? בתוך פרשת הברכות מופיעים שני פסוקים המשלבים הבטחה על הטוב שיבוא לישראל, עם התנאי הנדרש להצלחה זו1: יקימך ה’ לו לעם קדוש כאשר נשבע לך כי תשמר את מצות ה’ אלהיך והלכת בדרכיו. וראו כל עמי הארץ כי שם ה’ נקרא עליך ויראו ממך. […]
“בשמחה תמיד” מהי שמחה?לרמב”ם ישנה תשובה ברורה לשאלה זו, המבוארת מספר פעמים בספר הי”ד החזקה:א. בהל’ יום טוב1: שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים כולם אסורים בהספד ותענית, וחייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנלוים עליו שנאמר (דברים […]
פרשת הביכורים והיה כי תבוא אל הארץ ה’ אלוהיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה. ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה’ אלוהיך נותן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר ה’ אלוהיך לשכן שמו שם. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים