המאגר התורני

קטגוריה: אקטואליה

איך מבטיחים ששיבתנו לארץ תהא נצחית הרמב”ם בתחילת הלכות חנוכה כותב: בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות וצר להם לישראל מאד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם […]
על הכבוד הלאומי בעקבות עסקת השבויים עם ישראל עבר בימים אלו חויה קשה, החל בשלבי המשא ומתן השונים, ועד להשבת החללים.אחת הנקודות העיקרית שעמדה לדיון בימים אלה, אם כי לא הודגשה דיה בדיון הציבורי, היא: הכבוד הלאומי.אויבינו מנסים בכל מהלך כזה לפגוע בכבודנו הלאומי בצורה שיטתית. הם מבינים את […]
תורת יחסי הכוחות האם תצליח מדינת ישראל להחזיר את כח ההרתעה של צה”ל?ראש הממשלה והרמטכ”ל אומרים ש”אין פתרון צבאי לטרור”, ותפקידו של הצבא הוא להכין את הקרקע למשא ומתן מדיני. אויבינו, להבדיל, חושבים שהפתרון ל”בעיית פלשתין” הוא צבאי.במצב זה, התוצאה נקבעת מראש, על פי “תורת המשחקים” (או בשם הראוי: […]
שיחה במקלט – תדרוך יומי בימים כאלה אנו נזכרים בדבריו של הרב קוק זצ”ל (אורות עמ’ י”ג): כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר כח משיח… ואחר כך כתום המלחמה מתחדש העולם ברוח חדש ורגלי משיח מתגלים ביותר, ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה ככה תגדל הצפיה לרגלי משיח שבה. […]
בעקבות הבחירות תוצאות הבחירות מזכירות את דברי הירושלמי1: תני קודם לארבעים שנה עד שלא חרב הבית ניטלו דיני נפשות ובימי ר’ שמעון בן יוחאי ניטלו דיני ממונות. אמר ר’ שמעון בן יוחי: בריך רחמנא, דלינא חכים מידון (שאין אנו חכמים לדון). מסיבות כלשהן – כפיה חיצונית של המלכות וכדומה, […]
באהבת חינם ניבנה – בעקבות אירועי השעה1 הזכרנו לא פעם את דברי הרב קוק זצ”ל, המזהירים מפני רקבונה של תנועת התחיה – הציונות – אם לא תהיה קשורה למקור הקודש של האומה. הרב הכין את הלבבות כבר בימיו, למציאות של קריסת הציונות.המראות הקשים של צבא ישראל הנלחם נגד ישוב […]
“היום שאחרי” 4 נעיין במדרש חז”ל, שאנו נוהגים להזכירו פעמים רבות, ובימים אלה יש לעיין בו מחדש (איכה רבה, פתיחתא ב’): רבי אבא בר כהנא פתח (שם ט’) “מי האיש החכם ויבן את זאת וגו’”, תני ר’ שמעון בר יוחאי אם ראית עיירות נתלשות ממקומן בארץ ישראל, דע שלא […]
“היום שאחרי” 3 ההתנתקות העמידה אותנו בפני שאלות רבות וקשות. התחושה היא, שאלו הן שאלות שאין עליהן תשובה. כל תשובה נראית קטנה ומצומצמת, ואיננה מתיישבת על הלב הסוער.יש מצבים בחיים בהם אנו צריכים לחוות את העמידה מול שאלות ללא תשובות. זוהי חוויה הדורשת בגרות מן האדם. ילד איננו יכול […]
“היום שאחרי” 2 בהמשך לדיון בעניין “היום שאחרי”, ננסה לבחון את היחס למדינה ולצבא בעקבות ההתנתקות.כישיבת הסדר השולחת חיילים לשרת בצבא, השאלה עבורנו היא מהותית ומעשית, ויש לדון בה בכובד ראש.האם יש לשנות את היחס לצבא ולמדינה? האם יש להפסיק את השרות בצבא, המגרש יהודים מביתם?השאלה קשה אף יותר […]
“היום שאחרי” 1 ימים אלה שאנו עוברים, ימי “היום שאחרי”, אינם יכולים לעבור ללא בירור מעמיק בין כתלי בית המדרש.“וחיי עולם נטע בתוכנו” – היא תורה שבעל פה.התורה שבעל פה מתפתחת מתוך החיים. שינויי החיים, אתגריהם וקשייהם – הם המעצבים ובונים את התורה שבעל פה. אף אנו ננסה לבנות […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים

דילוג לתוכן