המאגר התורני

קטגוריה: בא

בהתבוננות בשלוש הפרשיות הפותחות את ספר שמות – “שמות”, “וארא”, “בא”, ניכר שיש שלושה כוחות שפועלים בתהליך של יציאת מצרים. כמובן, הקב”ה מעל כל הכוחות והוא מפעיל את הכוחות השונים. הכח האחד הוא בני ישראל. הם הנושא המרכזי. הם משועבדים במצרים, ואותם מוציא הקב”ה ממצרים. מול בני ישראל יש […]
לחיות עם פרשת השבוע – בא – על “תכנית המאה” אנו חיים בתקופה מיוחדת. איננו מספיקים לעכל אירוע אחד – ומגיע אירוע אחר, והכל בקנה מידה היסטורי. בשבוע שעבר הגיעו לישראל רבים ממנהיגי העולם, לכנס בענין השואה, והשבוע – ההכרזה על “תכנית המאה” של נשיא ארצות הברית. הזכרנו פעמים […]
לחיות עם פרשת השבוע – בא – למה לקיים מצוות? פרשת השבוע מוזכרת ברש”י הראשון על התורה: בראשית – אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ”החודש הזה לכם”, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל, ומה טעם פתח בבראשית, משום (תהלים קי”א): “כח מעשיו הגיד לעמו […]
לחיות עם פרשת השבוע – בא – מה יותר קשה מיציאת מצרים? פרשת בא פותחת בביטוי שיש לעמוד עליו (שמות י’, א’): וַיֹּאמֶר ה’ אֶל מֹשֶׁה בֹּא אֶל פַּרְעֹה כִּי אֲנִי הִכְבַּדְתִּי אֶת לִבּוֹ וְאֶת לֵב עֲבָדָיו לְמַעַן שִׁתִי אֹתֹתַי אֵלֶּה בְּקִרְבּוֹ .שואלים חכמים בזוה”ק, שלכאורה היה צריך להיות […]
לחיות עם פרשת השבוע – בא – היתרון שבחסרון חז”ל מלמדים אותנו, שהתורה היתה צריכה להתחיל מהפרשה שלנו (רש”י בראשית א’, א’): בראשית – אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ”החודש הזה לכם”, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל. כך נאמר בפרשה (שמות י”ב, ב’): […]
לחיות עם פרשת השבוע – בא – ארבעת כוחות השעבוד במצרים פרשת בא מסתיימת ביציאת מצרים. יציאת מצרים היא אירוע חשוב ביותר. בזוה”ק מובא שיציאת מצרים מוזכרת בתורה חמישים פעמים – הקב”ה משתבח עוד ועוד בכך שהוציא את ישראל ממצרים.ננסה, לאור דברי חכמים, להבין את המשמעות של יציאת מצרים, […]
לחיות עם פרשת שבוע – יום הבחירות אנו עומדים ערב בחירות. נראה כי מדברי חז”ל במכילתא על פרשתנו, ניתן ללמוד על המעלה והמשמעות הגדולה של יום הבחירות עבורנו. מדרשי ההלכה של חז”ל (המדרש על חומש שמות הוא המכילתא), מתחילים מפרשת השבוע שלנו. פרשתנו, בה עם ישראל מצווה לראשונה, מהווה […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים