המאגר התורני

קטגוריה: בהר – בחוקותי

בימים אלה, לפני 54 שנים, עמדנו בכוננות שלפני מלחמת ששת הימים. בהמשך פרצה המלחמה, ששיאה היה בכ”ח באייר – יום שחרור ירושלים. חווינו חויה מיוחדת במינה שבה כל עם ישראל היה שותף לשמחה ולהתרגשות על שחרור ירושלים והכותל המערבי. שאלה מתבקשת בימים אלו – כיצד אנו צריכים לבקש את […]
בפרשה אנו נפגשים בצורה מיוחדת עם “הר סיני”. הביטוי “בהר סיני” מופיע שלוש פעמים בפרשה, וננסה להתבונן מה כל הופעה של הביטוי מלמדת אותנו. בתחילת הפרשה (ויקרא כ”ה, א’): וַיְדַבֵּר ה’ אֶל מֹשֶׁה בְּהַר סִינַי לֵאמֹר. מפורסמת דרשת חז”ל בספרא (בהר, א’), המובאת גם ברש”י: “וידבר ה’ אל משה […]
לחיות עם פרשת השבוע – בהר-בחוקותי – מה ענין גאולה להר סיני? פרשות “בהר” ו”בחוקותי” נקראות ביחד ברבות מן השנים. מעניין לשים לב, שסיום פרשת “בחוקותי” הוא מעין פתיחת פרשת “בהר”. פרשת “בהר” פותחת (ויקרא כ”ה, א’): וַיְדַבֵּר ה’ אֶל מֹשֶׁה בְּהַר סִינַי לֵאמֹר. ופרשת “בחוקותי” מסיימת (ויקרא כ”ז, […]
“והאמת והשלום אהבו” פרשות “בהר” ו”בחוקותי”, שנקראות בתקופת ההכנות לקראת חג מתן תורה, נקראות במחובר בחלק מן השנים, וגם השנה. גם מבחינת התוכן יש קשר בין שתי הפרשות.פרשת בהר פותחת בפסוק (ויקרא כ”ה, א’): וַיְדַבֵּר ה’ אֶל משֶׁה בְּהַר סִינַי לֵאמֹר. פרשת התוכחה אשר בפרשת בחוקותי מסיימת במילים (ויקרא […]
של מי החוקים האלה? פתיחת פסוקי הברכה בביטוי “אם בחוקותי תלכו”1 נדרשה בפנים רבות על ידי חכמים. נעמוד על דרשה אחת2: אמר ר’ אלעזר בנוהג שבעולם מלך בשר ודם גוזר גזירה אם רצה לקיימה הרי הוא מקיימה, ואם לאו סוף שמקיימה על ידי אחרים. אבל הקב”ה אינו כן, אלא […]
מה האלטרנטיבה? האמת העולה מן הפסוקים בפרשתינו היא כל כך פשוטה, ואף על פי כן היא נראית רחוקה1: אם בחקתי תלכו… וישבתם לבטח בארצכם. ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה (=פלסטינאים) מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם…ואם לא תשמעו לי… ונגפתם לפני איביכם ורדו בכם שנאיכם […]
האור שבקצה המנהרה בפרשת השבוע מופיעה פרשת הברכה והתוכחה.עם כל קשיותה של התוכחה, ישנם בה פסוקים הנותנים תקוה לעתיד טוב יותר.הפסוק אומר1: ונתתי את עריכם חרבה והשמותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחחכם. ולמדו מכך חז”ל במשנה2: ועוד אמר רבי יהודה בית הכנסת שחרב אין מספידין בתוכו ואין מפשילין […]
דרך התורה “אם בחוקותי תלכו… ונתתי גשמיכם בעתם…”בספר ה”ליקוטים” מובאת קושיה על ראשית הפרשה שכביכול הקב”ה משדל את ישראל לשמור את תורתו, על ידי שנותן להם שכר על כך ומענישם בעוברם על מצוותיו, וכלשונו1: ראוי להבין דברים אלו, שנראים כאילו השי”ת משדל לישראל בדברים, ומפתה אותם לומר, אם תעשו […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים