המאגר התורני

קטגוריה: ויקרא

אנו מתחילים השבת לקרוא את ספר ויקרא. לאור דברי חז”ל, ננסה להתבונן על עניינו של הספר. כך נאמר במדרש (בראשית רבה פרשה ג’, ה’): אמר ר’ סימון: ה’ פעמים כתיב כאן אורה, כנגד חמשה חומשי תורה. “ויאמר אלהים יהי אור”, כנגד ספר ‘בראשית’, שבו נתעסק הקב”ה וברא את עולמו. […]
ספר “ויקרא” שאנו פותחים בקריאתו השבת, נקרא על שם המילה הראשונה. ננסה לעמוד על משמעותה, על פי מה שכתבו בענין זה. הפסוק הפותח את הספר הוא פסוק מיוחד: וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר ה’ אֵלָיו מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר. מה עניינה של הקריאה?בפעמיים נוספות מצאנו קריאה של ה’ אל משה. במעמד […]
לחיות עם פרשת השבוע – ויקרא – אשרי החוטא ושב בתשובה אנו פותחים השבת את ספר ויקרא. בהרבה פנים אפשר להתבונן על הספר ועל הפרשה הראשונה. נעמוד על נקודה אחת שקושרת כמה דברים שנאמרו בחז”ל.פרשת השבוע עוסקת ביכולת של האדם לצאת ממשברים. עצם קיומו של המשכן, על פי חלק […]
לחיות עם פרשת השבוע – ויקרא – הרהורים בעקבות הבחירות תוצאות הבחירות לכנסת ה-20 הן חויה מיוחדת במינה.זו חויה דומה למה שהיה בבחירות בשנת תשנ”ו, אז התמודדו בבחירות לראשות הממשלה שמעון פרס ובנימין נתניהו. מלבד הסקרים שהראו, כמובן, על נצחון לפרס, היה לחץ על הבוחר הישראלי גם מבחוץ. נשיא […]
לחיות עם פרשת השבוע – ויקרא השבוע אנחנו פותחים בקריאת ספר ויקרא, שחלקו הגדול עוסק בענין הקרבנות (ויקרא א’, א’-ב’): וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר ה’ אֵלָיו מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר. דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אָדָם כִּי יַקְרִיב מִכֶּם קָרְבָּן לַה’ מִן הַבְּהֵמָה מִן הַבָּקָר וּמִן הַצֹּאן תַּקְרִיבוּ אֶת […]
“כי יקריב מכם קורבן” – בעקבות הפיגוע בצרפת בעקבות הפיגוע הנורא בבית הספר היהודי בצרפת, ננסה לעיין בפרשתנו וללמוד ממנה הדרכה עבורנו לעת הזו.כאשר אנו חווים פגיעות בנפש בעם ישראל, בפיגועים ומלחמות, מתעוררת אצלנו תחושת כאב משותף והזדהות עמוקה עם כלל ישראל. על ערכו של הכלל, ניתן ללמוד מהפתיחה […]
כופין אותו עד שיאמר רוצה אני אנו פותחים בקריאת ספר ויקרא, ספר הקרבנות, שבועיים לפני חג הפסח, בעיצומה של השאלה והדרישה בהלכות הפסח. מפסוקי הפרשה עולה נקודה חשובה, שיש בה להאיר את עניינו של חג הפסח – חג החרות (ויקרא א’, א’-ג’): וַיִּקְרָא אֶל משֶׁה וַיְדַבֵּר ה’ אֵלָיו מֵאֹהֶל […]
מצוה כ”ט – אש תמיד מצוה כ”ט היא שצונו להבעיר אש על המזבח בכל יום תמיד, והוא אמרו יתעלה “אש תמיד תוקד על המזבח”. וזה לא יתכן אלא במה שצוה בהתמדת שום האש על העצים בבקר ובין הערבים, כמו שנתבאר בשני של יומא ובמסכת תמיד. ובבאור אמרו אף על […]
אל”ף זעירא חומש “ויקרא” – על שום מה? שמו של החומש שנחל זה עתה בקריאתו, נגזר מן המילה המופיעה בראשו: וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר ה’ אֵלָיו מֵאֹהֶל מוֹעֵד לֵאמֹר ותמוה, במה זכתה מילה זו לקבוע את שם החומש כולו? הרי בסך הכל מדובר במילה שמשמשת כאמצעי, בתוך פסוק שמשמש […]
החיגר והסומא את הפרשיה העוסקת בקרבנות החטאת השונים פותחת התורה כך1: דבר אל בני ישראל לאמר נפש כי תחטא בשגגה מכל מצות ה’ אשר לא תעשינה ועשה מאחת מהנה. חז”ל במדרש עמדו על הביטוי המיוחד “נפש כי תחטא” ודרשו אותו בכמה אופנים. בשיחה זו נעיין במדרש אחד, וננסה למצוא […]
דקת קריאה ויקרא אל משה וידבר ה’ אליו מאהל מועד לאמר. הספרא1 עומד באריכות על כך שה’ קורא למשה לפני שהוא מדבר איתו, והוא למד מכך, שלכל דיבורים, אמירות וציוויים שציוה ה’ את משה קדמה קריאה של ה’ למשה.יש להבין ענין זה של הקדמת הקריאה. מהו הענין בכך?נראה להסביר […]
‘אשר נשיא יחטא’ ת”ר: ‘אשר נשיא יחטא’ (ויקרא ד’) – אמר רבן יוחנן בן זכאי: אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו1. דרשת חז”ל בנויה של השינוי בפרשה זו מחברותיה בהן נאמר: “אם הכהן המשיח יחטא”, “ונפש כי תחטא” ואילו כאן “אשר נשיא יחטא”.וחז”ל בהקשבתם ללשון התורה שמעו […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים