הבאת הלכות בספר המצוות

הכלל: אין הרמב"ם מביא הלכות בספר המצוות. במקרים בהם מובאת הלכה, יש בה תוספת מהותית להגדרת המצוה.

דוגמאות ליישום:


 

הכללת דברים שאינם להלכה

הכלל: בספר המצוות כולל הרמב"ם גם דברים שאינם להלכה, אם הם נוגעים להגדרת המצוה או הם חלק מן המצוה.

דוגמאות ליישום:


 

השוואת מנייני המצוות השונים

הכלל: השוואת לשון הרמב"ם בכל המקומות שבהם מנה את המצוות, מלמדת על בחינות שונות ועניינים שונים במצוות.

דוגמאות ליישום:


 

לימוד מצוות ככלי לעיון בסוגיות

הכלל: לימוד המצוות הקשורות למסכת או לסוגיה מרחיב את המבט ומעורר לחשיבה מזוית נוספת.

דוגמאות ליישום:


 

מהו הכשר מצוה

הכלל: הכשר מצוה הוא עיסוק במצוה עצמה. עיסוק בדברים אחרים המביא לקיומה של מצוה איננו נחשב.

דוגמאות ליישום:


 

פסוק המכיל מצוה – מוגדר כמצוה

הכלל: כאשר ענין המובא בפסוק נמנה כמצוה – הפסוק כולו מהווה מצוה מתרי"ג המצוות.

דוגמאות ליישום:


 

פתיחת המצוה בי"ד החזקה

הכלל: יש לדקדק בלשונו של הרמב"ם, אימתי פתח את ההלכות בלשון: "מצות עשה לעשות כך וכך", ואימתי בלשון: "עשיית כך וכך מצות עשה".

דוגמאות ליישום:

דילוג לתוכן