המאגר התורני

קטגוריה: שלח

במרכז פרשת השבוע בתורה עומד חטא במרגלים. ובמרכז פרשת השבוע בחיינו, עומדת הקמת הממשלה, שקשה לנו עם הקמתה מכמה בחינות. בעיקר – מצד הזהות היהודית של המדינה. האם אנו מבינים שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, או “מדינת כל אזרחיה”. האם לעם ישראל יש תפקיד, והזהות היהודית ממלאת תפקיד משמעותי […]
במרכז הפרשה עומד חטא המרגלים. גם הפרשיות שמופיעות אחר חטא המרגלים – נדרשות בהקשר לכך. נפתח בלימוד נקודה אחת מתוך הפסוקים. נראה, שההבדל בין יהושע וכלב ובין שאר המרגלים, מתחיל מהגישה השונה שלהם ליחס שבין עם ישראל וארצו. כך עולה מן הפסוקים. כאשר יהושע וכלב שומעים את דברי המרגלים, […]
לחיות עם פרשת השבוע – שלח – שמירת הלשון – כח הכלל פרשת שלח היא פרשייתה של ארץ ישראל. חטא המרגלים, שהוציאו דיבה על הארץ, עומד במרכזה.מדברי ה”שפת אמת” על הפרשה, עולה הארה חשובה.כך כותב (שלח, תרמ”ה): בענין נסיון המרגלים… היו מוכנים לקבלת התורה ברצון שלם, שהקדימו נעשה לנשמע, […]
לחיות עם פרשת השבוע – שלח – לתקן את חטא המרגלים רוב מנין ובנין של פרשת שלח עוסק בחטא המרגלים ובתוצאותיו, עד לסיום של נפילת המעפילים בקרב. מיד אחר כך באות – בצורה מפתיעה – כמה פרשיות של מצוות, שיש מקום להבין את הקשר ביניהם ואת הקשר של כולן […]
לחיות עם פרשת השבוע – שלח – נשים מחבבות את ארץ ישראל המדרש ביחס לבנות צלפחד עוסק גם ביחסן של הנשים לחטא המרגלים (במדבר רבה פרשה כ”א, י’): “ותקרבנה בנות צלפחד”, אותו הדור היו הנשים גודרות מה שאנשים פורצים, שכן את מוצא שאמר להן אהרן (שמות ל”ב): “פרקו נזמי […]
לחיות עם פרשת השבוע – שלח – “תכוונו גבוה – תכוונו לישיבת הסדר” הרבה דרשו את ענייניה של פרשת המרגלים, נעמוד על נקודה אחת. בזוה”ק אמרו (ח”ג שלח, קנ”ח ע”א, בתרגום): “וישלח אותם משה וגו’, כולם אנשים”, כולם צדיקים היו וראשי ישראל היו, אבל הם נטלו לעצמם עצה רעה. […]
לחיות עם פרשת השבוע – שלח – מותר לרגל פרשת שלח לך, ובמרכזה חטא המרגלים, מלוה אותנו לאורך הדורות. “אתם בכיתם בכיה של חנם, ואני קובע לכם בכיה לדורות” (תענית כ”ט ע”א). בזוה”ק מתייחס לרבי שמעון לפרשת המרגלים כמודל. את מעשה הריגול הוא רואה כדוגמא לענין כללי. ננסה ללכת […]
לחיות עם פרשת השבוע – שלח – לשון הרע, מחלוקת וריחוק הגאולה עיקר מניינה ובניינה של פרשת שלח הוא חטא המרגלים. חז”ל מבארים, שאחת הנקודות העיקריות בחטא זה היא חטא לשון הרע. מדברי המרגלים למדו חכמים על דרכו של בעל לשון הרע, המשלב בדבריו אמת ושקר כדי שיתקבלו.הרצי”ה זצ”ל […]
לחיות עם פרשת השבוע – שלח – תורה וחול במדינה פרשת שלח היא פרשת הקשר שלנו לארץ ישראל. השאלה הגדולה שיש לעסוק בה בלימוד הפרשה היא: מה בדיוק היה חטאם של המרגלים? בהקשר לכך יש להבין גם את חטאם של המעפילים. אנו רגילים למילה מעפילים בהקשר חיובי, אולם התרגום […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים