המאגר התורני

קטגוריה: ניצבים

לחיות עם פרשת השבוע – תשובה בשלושה שלבים

כך פותח המדרש הראשון על הפרשה (דברים רבה פרשה ח’, א’): הלכה, אדם מישראל שלא התפלל תפלת השחר או תפלת מוסף או תפלת המנחה, הרבה פעמים שלא פנה להתפלל, או מקוצר שהיה עושה צרכיו או שהיה מהלך בדרך ושכח להתפלל, אי זו שעה מותר לו להתפלל ויצא בה ידי חובתו, כיצד הוא צריך לעשות, כך שנו חכמים: תפלת השחר עד חצות, תפלת המנחה עד הערב, תפלת הערב אין לה קבע, אבל של מוספין כל היום. אר”א שכח ולא התפלל תפלת

לשיעור המלא »

לחיות עם פרשת השבוע – ההכנה לראש השנה: אהבת ישראל!

לחיות עם פרשת השבוע – נצבים – ההכנה לראש השנה: אהבת ישראל! פרשת נצבים פותחת בפסוק (דברים כ”ט, ט’): אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי ה’ אֱלֹהֵיכֶם רָאשֵׁיכֶם שִׁבְטֵיכֶם זִקְנֵיכֶם וְשֹׁטְרֵיכֶם כֹּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל. בשיחה בשבוע שעבר עמדנו על מהותה של המילה “היום” החוזרת פעמים רבות בפרשת כי תבוא. גם בפתיחת הפרשה שלנו מופיעה המילה היום, והמפרשים דנים – מה קרה ביום הזה שעליו מדבר משה רבינו? מדוע “אתם נצבים היום“? בהקשר זה, מזכירים הפרשנים את דברי הזוה”ק, שבכל מקום שנאמר

לשיעור המלא »

לחיות עם פרשת השבוע – עשרת השבטים חוזרים!

לחיות עם פרשת השבוע – ניצבים – עשרת השבטים חוזרים! בפרשה מוזכר הנושא של קיבוץ גלויות. כבר הזכרנו פעמים רבות את דברי הרמב”ם בהלכות מלכים, ביחס לאמונה בביאת המשיח (הל’ מלכים פי”א ה”א): וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו, שהרי התורה העידה עליו, שנאמר: “ושב ה’ אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך וגו’ אם יהיה נדחך בקצה השמים וגו’ והביאך ה’”. משיח זה קיבוץ גלויות. דברי

לשיעור המלא »

לחיות עם פרשת השבוע – איך זוכים להיות נצבים?

לחיות עם פרשת השבוע – נצבים -איך זוכים להיות נצבים? אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי ה’ אֱלֹהֵיכֶם רָאשֵׁיכֶם שִׁבְטֵיכֶם זִקְנֵיכֶם וְשֹׁטְרֵיכֶם כֹּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל (דברים כ”ט, ט’). בזוה”ק אמרו, שכשנאמר בתנ”ך “היום”, רומז הדבר לראש השנה (עי’ למשל ח”ג פינחס רל”א ע”א). בחסידות קשרו את דברי הזוה”ק הללו לפסוק הפותח את פרשת נצבים, הנקראת תמיד לפני ראש השנה: אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם… בראש השנה אנו נצבים לפני ה’. נעיין בדברי רבותינו על המילים הללו, ונלמד מדבריהם כיצד אנו נצבים לפני

לשיעור המלא »

לחיות עם פרשת השבוע – לשוב אל ה’

לחיות עם פרשת השבוע – נצבים – לשוב אל ה’ פרשת נצבים נקראת לעולם לפני ראש השנה. בזוה”ק מובא, שכשנאמר בתנ”ך “היום”, רומז הדבר לראש השנה (עי’ למשל ח”ג פינחס רל”א ע”א). על פי זה, הפסוק הפותח את הפרשה רומז לראש השנה (דברים כ”ט, ח’): אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי ה’ אֱלֹהֵיכֶם רָאשֵׁיכֶם שִׁבְטֵיכֶם זִקְנֵיכֶם וְשֹׁטְרֵיכֶם כֹּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל. ננסה לעמוד על משמעות הכתוב ועל הקשר שלו לראש השנה. רש”י עומד על הביטוי המיוחד “אתם נצבים”. מדוע במעמד זה מציין

לשיעור המלא »

לחיות עם פרשת השבוע – איפה אתה בראש השנה?

לחיות עם פרשת השבוע – איפה אתה בראש השנה? פרשת “נצבים”, נקראת תמיד בסמיכות לראש השנה. מן הפסוקים הפותחים אותה, נראה כי עולה הדרכה יסודית עבורנו לקראת יום הדין. כך פותחת פרשתנו (דברים כ”ט, ט-יא): אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי ה’ אֱלֹקֵיכֶם רָאשֵׁיכֶם שִׁבְטֵיכֶם זִקְנֵיכֶם וְשֹׁטְרֵיכֶם כֹּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל. טַפְּכֶם נְשֵׁיכֶם וְגֵרְךָ אֲשֶׁר בְּקֶרֶב מַחֲנֶיךָ מֵחֹטֵב עֵצֶיךָ עַד שֹׁאֵב מֵימֶיךָ. לְעָבְרְךָ בִּבְרִית ה’ אֱלֹקֶיךָ וּבְאָלָתוֹ אֲשֶׁר ה’ אֱלֹקֶיךָ כֹּרֵת עִמְּךָ הַיּוֹם. בחסידות (ע”פ הזוהר), דרשו את “היום” אליו מתייחסת התורה,

לשיעור המלא »

תהליך התשובה

תהליך התשובה חזרה בתשובה פרשת התשובה היא היפוכה של פרשת הקללה. רואים זאת על פי המקבילות הרבות ביניהן1. מהו תהליך התשובה המתואר כאן? במבט ראשון נראה שיש חזרות רבות בתיאור התשובה. לדוגמה, לא מובן לאן ניתן להתקדם לאחר השלב של: “לאהבה את ה’ א-לוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך” (פס’ ו’). ובכל זאת, התורה מוסיפה לדבר על התשובה בפסוקים: ח’; י’! נציג את מבנה הפרשיה כפי שאנו רואים אותו: פתחו לי פתח כפתחו של מחט התורה מתארת את תהליך

לשיעור המלא »

אתם ניצבים

“אתם ניצבים” פרשת ניצבים פותחת בכריתת ברית בין הקב”ה לעם ישראל על כל חלקיו השונים.הפסוק1 מדגיש: ולא אתכם לבדכם אנכי כורת את הברית הזאת ואת האלה הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני ה’ אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. עומקם של הדברים הוא שהברית נכרתת עִם עַם ישראל, וזה כולל בתוכו גם את הפרטים שעדיין לא קיימים היום. חז”ל אומרים: “ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם”2 אתם קרויין אדם ואין אומות העולם קרוים אדם3. דימוי

לשיעור המלא »

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

נושאים