המאגר התורני

קטגוריה: ניצבים

כך פותח המדרש הראשון על הפרשה (דברים רבה פרשה ח’, א’): הלכה, אדם מישראל שלא התפלל תפלת השחר או תפלת מוסף או תפלת המנחה, הרבה פעמים שלא פנה להתפלל, או מקוצר שהיה עושה צרכיו או שהיה מהלך בדרך ושכח להתפלל, אי זו שעה מותר לו להתפלל ויצא בה ידי […]
לחיות עם פרשת השבוע – נצבים – ההכנה לראש השנה: אהבת ישראל! פרשת נצבים פותחת בפסוק (דברים כ”ט, ט’): אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי ה’ אֱלֹהֵיכֶם רָאשֵׁיכֶם שִׁבְטֵיכֶם זִקְנֵיכֶם וְשֹׁטְרֵיכֶם כֹּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל. בשיחה בשבוע שעבר עמדנו על מהותה של המילה “היום” החוזרת פעמים רבות בפרשת כי תבוא. גם […]
לחיות עם פרשת השבוע – ניצבים – עשרת השבטים חוזרים! בפרשה מוזכר הנושא של קיבוץ גלויות. כבר הזכרנו פעמים רבות את דברי הרמב”ם בהלכות מלכים, ביחס לאמונה בביאת המשיח (הל’ מלכים פי”א ה”א): וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, […]
לחיות עם פרשת השבוע – נצבים -איך זוכים להיות נצבים? אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי ה’ אֱלֹהֵיכֶם רָאשֵׁיכֶם שִׁבְטֵיכֶם זִקְנֵיכֶם וְשֹׁטְרֵיכֶם כֹּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל (דברים כ”ט, ט’). בזוה”ק אמרו, שכשנאמר בתנ”ך “היום”, רומז הדבר לראש השנה (עי’ למשל ח”ג פינחס רל”א ע”א). בחסידות קשרו את דברי הזוה”ק הללו לפסוק […]
לחיות עם פרשת השבוע – נצבים – לשוב אל ה’ פרשת נצבים נקראת לעולם לפני ראש השנה. בזוה”ק מובא, שכשנאמר בתנ”ך “היום”, רומז הדבר לראש השנה (עי’ למשל ח”ג פינחס רל”א ע”א). על פי זה, הפסוק הפותח את הפרשה רומז לראש השנה (דברים כ”ט, ח’): אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם […]
לחיות עם פרשת השבוע – איפה אתה בראש השנה? פרשת “נצבים”, נקראת תמיד בסמיכות לראש השנה. מן הפסוקים הפותחים אותה, נראה כי עולה הדרכה יסודית עבורנו לקראת יום הדין. כך פותחת פרשתנו (דברים כ”ט, ט-יא): אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי ה’ אֱלֹקֵיכֶם רָאשֵׁיכֶם שִׁבְטֵיכֶם זִקְנֵיכֶם וְשֹׁטְרֵיכֶם כֹּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל. […]
תהליך התשובה חזרה בתשובה פרשת התשובה היא היפוכה של פרשת הקללה. רואים זאת על פי המקבילות הרבות ביניהן1. מהו תהליך התשובה המתואר כאן? במבט ראשון נראה שיש חזרות רבות בתיאור התשובה. לדוגמה, לא מובן לאן ניתן להתקדם לאחר השלב של: “לאהבה את ה’ א-לוקיך בכל לבבך ובכל נפשך למען […]
“אתם ניצבים” פרשת ניצבים פותחת בכריתת ברית בין הקב”ה לעם ישראל על כל חלקיו השונים.הפסוק1 מדגיש: ולא אתכם לבדכם אנכי כורת את הברית הזאת ואת האלה הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני ה’ אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. עומקם של הדברים הוא שהברית […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים