המאגר התורני

קטגוריה: לך לך

המדרש הפותח את דרשות חז”ל על פרשת לך לך, מאיר את דמותו של אברהם אבינו. הרבה עסקו במדרש זה, וננסה גם אנו לעיין בו: “ויאמר ה’ אל אברם לך לך מארצך וגו’”, ר’ יצחק פתח (תהלים מה, יא): “שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך”, אמר רבי […]
אנו פוגשים בפרשה את אברהם אבינו כבונה האומה הישראלית. הקב”ה מבטיח לאברהם בתחילת דרכו (בראשית י”ב, ב’): “וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל”. בהמשך, הקב”ה מפרט את הריבוי והעוצמה שיהיו לעם ישראל בעתיד. על כך מובאים שני דימויים בפרשה. הדימוי הראשון מופיע אחרי שאברהם נפרד מלוט (בראשית י”ג, י”ד-י”ז): וַה’ אָמַר אֶל […]
לחיות עם פרשת השבוע – לך לך – פגישה עם עצמי את דמותו של אברהם אבינו התחלנו לפגוש בסוף הפרשה הקודמת. כעת אנו נפגשים באברהם דרך האמירה המיוחדת של הקב”ה אליו (בראשית י”ב, א’): וַיֹּאמֶר ה’ אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ. דרשו […]
לחיות עם פרשת השבוע – לך לך – הגיע זמן האור! בתוך פרשת “לך לך”, יש פרשה מופלאה, שיש לעמוד על עניינה – מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. לכאורה, פרשה זו לא תורמת לסיפור הדברים על אברהם. ניתן היה להמשיך מסיום הפרשיה הקודמת (בראשית י”ג, י”ד-י”ח): וַה’ אָמַר אֶל […]
לחיות עם פרשת השבוע – לך לך – “להנאתך ולטובתך” בשבוע שעבר הזכרנו, שפרשת “לך לך” היא הפרשה שבה אנו נפגשים עם ראשיתה של האומה הישראלית, ולכן יש נוהגים להתחיל את לימוד התורה עם הילדים בפרשה זו. זוהי הפרשה שבה העולם יוצא מהתוהו לתיקון. יש מקום לבחון כיצד נעשה […]
לחיות עם פרשת השבוע – לך לך – על הבחירות בארצות הברית הזכרנו כבר כמה פעמים בעבר, שלחיות בדור שלנו זו חויה מיוחדת, מרתקת מאין כמוה. להתבונן בדרך שבה מנהיג הקב”ה את עולמו זה מרתק ומלמד הרבה מאוד.חז”ל אומרים (אליהו רבה י”ד): כך אמר להם הקב”ה לישראל… שליש היום […]
לחיות עם פרשת השבוע – לך לך – במלחמה כמו במלחמה “בצר הרחבת לי”קודם שנתחיל לעיין בפרשה ולדלות ממנה דרכי התבוננות על מציאות חיינו, נעיין בדברי הירושלמי, שחשוב לזכור אותם בעת הזאת ובכל עת (ירושלמי תענית פ”ב ה”ט): אמר ר’ אבהו: כתיב “בקראי עניני אלהי צדקי בצר הרחבת לי”, […]
לחיות עם פרשת השבוע – לך לך – גדולתה של ארץ ישראל בראשית י”ב, א’: וַיֹּאמֶר ה’ אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ… דבר ה’ הראשון לאברהם, הוא הציווי על ההליכה לארץ ישראל. יש בכך אמירה של התורה על מרכזיותה של ארץ ישראל. […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים